Změny se vztahují na všechny hlavní aplikační oblasti, jako jsou formuláře, ovládací panely, seznamy, dialogy či vyhledávací obrazovky. Došlo především k odstranění nepotřebných částí, vylepšení vizuální hierarchie a rozšíření vyhledávání. K dispozici jsou také nové nástroje pro customizaci jako App Designer či Site map Designer.

Nová verze přináší rozhraní Unified Interface, které poskytuje jednotný design pro všechny stávající i nové aplikace. Sjednocené rozhraní využívá principy přizpůsobitelného návrhu webových stránek, které poskytují optimální zobrazení a interakci pro libovolnou velikost zařízení či orientaci obrazovky.

Jednou z nových aplikací je Dynamics 365 for Marketing - marketingová aplikace umožňující zcela nový pohled na zákazníky. Aplikace je snadno použitelná, bezproblémově pracuje s technologií Dynamics 365 for Sales a obsahuje vestavěnou podporu business intelligence. Intuitivní nástroje pro návrh drag-and-drop zobrazení zjednodušují tvorbu obsahu od přizpůsobení zprávy až po stanovení lead scoring. Pomocí těchto nástrojů lze také vytvořit automatickou vícekanálovou kampaň, která rozešle personalizované e-mailové zprávy a následně generuje další aktivity. Každý kontakt v cílové skupině tak cestuje dále předem upravenou cestou, která reaguje na jejich interakce a identifikuje nejlepší prospekty.

Konektor Microsoft Dynamics 365 (online) pro LinkedIn Lead Gen Forms je aktualizované řešení, které uživatelům umožňuje spouštět LinkedIn reklamní kampaně, a poté synchronizovat její výsledky s Dynamics 365 for Sales. Řešení navíc zahrnuje podporu pro více členských účtů, přizpůsobitelné strategie pro přiřazení klíčových slov či schopnost analyzovat lead performance napříč všemi zdroji.

Customer Service Hub, v dřívějších verzích nazývaný jako Interactive Service Hub, byl přepracován na samostatnou aplikaci, která na jednom místě zobrazuje všechny důležité informace o zákaznících a usnadňuje operátorům i manažerům, aby mohli jednoduše prioritizovat aktivity jednotlivých případů.

I funkcionalita Knowledge Management vychází z nového rozhraní Unified Interface a umožňuje publikovat, upravovat, vyhledávat či překládat články. Vylepšení se týkají především pokročilých možností vytváření obsahu a podpory editace zdroje HTML či funkčnosti vyhledávání znalostních článků.

Aplikace Dynamics 365 App for Outlook zachovává funkčnost z předchozí verze, ale přidává další funkce, které umožňuje právě Unified Interface. Vylepšeno bylo zobrazení položek v seznamu či vyhledávání záznamů. Přidána byla i funkce Sitemap Dynamics 365 (online) pro snadný přístup k oblíbeným a nově používaným záznamům v aplikaci.

Mobilní aplikace Dynamics 365 pro telefony poskytuje stejné plnohodnotné funkce jako aplikace pro tablety a má funkce použitelné i v offline režimu. Nová navigace umožňuje rychle se orientovat v různých oblastech systému a poskytuje také rychlý přístup k nedávno prohlíženým záznamům a oblíbeným položkám.

Nová verze přináší možnost interakce s daty z externích systémů pomocí tzv. virtuálních entit. Virtuální entita je vlastní entita v Dynamics 365 (online), která za běhu načítá data z externího zdroje dat, jako je například Azure SQL Database. Uživatelé tak vedle sebe pracují se záznamy z interních i externích zdrojů.

Díky Business Process Flow lze zajistit konzistenci zadávaných dat a definovat kroky, kterými se mají pracovníci řídit při práci se zákazníky. Například můžete vytvořit procesní akci pro automatizaci odesílání e-mailů, vytváření úkolů nebo zacházení s daty. Tato procesní akce může být vyvolána uživatelem kliknutím na tlačítko, které se zobrazí jako jeden z kroků ve fázi, na které pracují.

acdynamics365.cz