Nic nemá na obchodní výsledky tak velký vliv jako samotní lidé. Pečlivě vybraní zaměstnanci zajišťují firmě nedocenitelnou konkurenční výhodu. I přesto vedoucí pracovníci nevěnují dostatek času této kritické oblasti. Jsou zaneprázdnění jinými, pro ně důležitějšími, úkoly a těžko hledají čas na vyhledávání, adopci a rozvoj zaměstnanců a administrativu s tím spojenou.

Problém představují i zažité zvyklosti v oblasti lidských zdrojů. Jsou složité a neodpovídají potřebám dnešní společnosti. Často jsou úzce orientované na byznys  a opomíjí tak samotné  zaměstnance. Výsledkem je špatná zkušenost uchazeče o zaměstnání, nízké procento přijatých nabídek a dlouhodobě neobsazené pozice. Bez výkonných lidí ale netrpí jen produktivita týmu. Zavádění nových výrobků a služeb na trh se prodlužuje, nenaplňují se očekávání zákazníků, ti následně odejdou ke konkurenci a firma v konečném důsledku nedokáže na trhu dlouhodobě přežít.

Digitální transformace v oblasti lidských zdrojů zásadně urychluje přeměnu firemní kultury i způsobu práce zaměstnanců potřebnou pro udržení vaší firmy na špici.

Moderní HR řešení přistupují k zaměstnancům jako k „lidskému kapitálu“. Proto se Microsoft Dynamics 365 for Talent soustředí na vytvoření tohoto kapitálu prostřednictvím společně získávaných a budovaných zkušeností uchazečů, nováčků i stálých zaměstnanců. Cílem je usnadnit spolupráci HR specialistů s odpovědnými manažery a pomoci s hledáním takových zaměstnanců, kteří mají požadované dovednosti a dobře zapadnou mezi ostatní členy týmu. Aplikace Dynamics 365 for Talent je zaměřená na lidi a jejich motivaci, pomáhá jim orientovat se na úspěch a dosáhnout tak co nejrychleji pozitivního vlivu na obchodní výsledky společnosti.

Dnešní HR pracovníci hledají oporu v moderních nástrojích, aby byli schopni vyhledat a zaujmout talenty na odpovídající úrovni. Různorodost technologií však často vede k chybovosti a neefektivní komunikaci mezi náboráři a vedoucími pracovníky. Aplikace Dynamics 365 for Talent je proto plně integrována s nástrojem LinkedIn Recruiter, který HR pracovníkům zajišťuje přístup do největší sítě talentů na světě. Náboráři jsou tak schopni sestavit a zobrazit si uchazečovu cestu přijímacím řízením bez přecházení mezi různými aplikacemi a bez ztráty klíčových informací. Spojení aplikace Dynamics 365 for Talent s nástrojem LinkedIn Recruiter umožňuje nastavit vysoce efektivní procesy v oblasti lidských zdrojů napříč všemi odděleními.

Nástroj LinkedIn Recruiter pomáhá získat všechny potřebné informace o uchazečích z profesní sítě LinkedIn. Je možné z jednoho místa spravovat stav žádosti uchazeče, sledovat její historii, rozpoznat novou žádost od duplicity a vyvarovat se tak znovu oslovení stejného uchazeče. Lze také jednoduše identifikovat kandidáty, kteří se již dříve ucházeli o zaměstnání ve vaší společnosti. Náboráři pak mají k dispozici kompletní historii žádostí uchazeče včetně té aktuální a mohou s ním tak cíleně komunikovat.

Díky integraci s LinkedIn Recruiter mohou náboráři přistupovat k informacím prostřednictvím aplikace Dynamics 365 for Talent, včetně svých poznámek o uchazečích či historie komunikace přes InMail. Samozřejmostí je přístup k aktuálním profilům uchazečů přímo z prostředí Dynamics 365 for Talent. Veškeré potřebné informace jsou tak na jednom místě, lze efektivně vést pohovor, v případě potřeby operativně reagovat a uchazeči poskytnout opravdu osobní přístup.

Jedná se pouze o rámcový výčet možností, které Dynamics 365 for Talent ve spojení s LinkedIn Recruiter nabízí. Aplikace je neustále vyvíjena v souladu s novými trendy a s tím, jak se digitální transformace promítá do našeho každodenního pracovního života.

Více o Dynamics 365 for Talent i o dalších aplikacích z rodiny Dynamics 365 naleznete na produktovém webu ACDynamics365.cz.