Síť, o které nevíte

Stále více a více lidí ve vaší organizaci si určitě uvědomuje, že v dnešní době mobility, bezdrátového či vzdáleného přístupu k aplikacím ve firmě či stále se rozšiřujícího používání cloudových aplikací, se stala firemní síť nejkritičtějším bodem podnikové infrastruktury. Bez její funkčnosti firma prakticky „stojí“. Tradičně od firemní sítě především požadujeme spolehlivost a rychlost, ale dnes také kvůli kybernetickým hrozbám i vysokou firemní bezpečnost. Zároveň je nyní i důležitá připravenost na technologické změny či změny v organizaci a schopnost průběžnou správu řešit rychle a hlavně ekonomicky.

Chtěli byste mít síť s výše uvedenými vlastnostmi, která je vašimi IT specialisty spravovatelná jednoduše s jedním nástrojem, vzdáleně v jakékoliv lokalitě a tedy s úsporou provozních nákladů? Nebo chcete mít infrastrukturu sítě postavenou na platformě, která umožní poskytovat spolehlivé, rychlé a ekonomické provozní a servisní služby externímu dodavateli? Případně, umíte si představit, že celou firemní síť a její bezpečnost si pořídíte a necháte provozovat formou služby?

Tyto vlastnosti můžete získat se speciálním Cisco řešením a AUTOCONT službami za velmi zajímavých finančních podmínek. A to v situaci, kdy potřebujete inovovat celou podnikovou síť a nebo jen její části (přepínače, wifi, bezpečnost). Pokud jsme vás zaujali, čtěte dále.

Tradiční koncept síťových zařízení

Tradiční síťová zařízení jsou zaměřena na jeden jediný účel, k němuž dané zařízení bude v síti určeno. V síti zákazníka sice tato zařízení pracují dobře, ale jen, pokud je jejich nastavení průběžně a hlavně společně udržováno – pokud se mění s tím, jak se mění síťový provoz nebo jeho charakter. V praxi je údržba dost složitá a nákladná, probíhá jen díky správcům s vysokou kvalifikací a aktuálními znalostmi dané sítě, proto musejí mít trvalý přehled nad děním v síti a jen tehdy jsou schopni konfiguraci všech dotčených zařízení uzpůsobovat aktuálním potřebám. Čas takto věnovaný údržbě je pak úměrný velikosti sítě a počtu a typu v ní instalovaných prvků.

Koncept Cisco Meraki byl od počátku vyvíjen zcela obráceně

Na počátku nebylo zařízení nýbrž software, a to cloudová služba! Služba pro snadnou a přesto vysoce efektivní správu, jejíž součástí je vše potřebné. Je jedním nástrojem správy i vizualizace provozních dat a umí pracovat s identitou nejen aplikace, ale též každého připojeného uživatele.

Ani HW aktivní prvky Cisco Meraki řešení nejsou shodné s tradičními. Jejich výkonnost plně odpovídá nárokům cloudové služby, do níž navíc přináší rozšířený bezpečnostní aspekt. U Wi-Fi vysílače řady Meraki MR nejde o běžné dvou-radiové uspořádání, je zde třetí rádio, které se stará výhradně o monitorování média a jeho bezpečné použití. Krom toho je zde ještě BLE rádio. Veškerý hardware je sice navázaný na cloudovou službu, ale případné výpadky spojení s ní nemají žádný negativní dopad na provoz. Dokonce ani chyba administrátora, která by způsobila výpadek spojení se službou v cloudu, nijak neovlivní provoz. Jde opravdu o velice spolehlivý hardware.

Jednoduchost

Jednoduchost se prolíná celým světem Cisco Meraki a je jedním z pilířů celého řešení. Nejde přitom jen o to, jak něco nastavit. Jde o spolupracující zařízení mezi sebou, kdy se využívá vzájemné synergie a uchopení sítě jako viditelného celku. Meraki dashboard je jediné místo, které administrátor dohlíží a ve kterém provádí konfigurační změny. Aktivní zařízení samy nedisponují konfiguračním rozhraním (výjimkou je rozhraní MX určené jen pro konfigurace statické IP na WAN), konfigurována jsou cloudovou službou, což znamená, že na místě instalace je postačí jednoduše připojit ke konektivitě. Instalace tedy nemusí provádět kvalifikovaný administrátor, ale laik a tím vznikají nemalé provozní úspory. Aktualizace aktivních prvků probíhají automaticky dle plánu, bez obav administrátora s jednoduchostí a snížením administrativních nároků, času a tím pádem financí.

Bezpečnost

Bezpečnost by už dnes neměla být jen doménou hraničních prvků, bezpečnostních bran. Prosazování bezpečnosti musí být v celé ploše a pro nastavení podmínek komunikace např. s provozními servery a jejich aplikacemi, je nutné tyto podmínky dále navázat na identitu uživatele. Pro každou uživatelskou skupinu mohou být podmínky jiné (např. pro daného uživatele může stačit zakázání používání nebezpečných aplikací např. P2P, dalšímu pak zamezíme přístup k serverům s citlivými daty a ostatním jen snížíme rychlost videa, aby firemní linka nebyla zbytečně přetížena). Cisco Meraki poskytuje nebývalou úroveň vhledu do provozu, stejně jako velice širokou paletu možností, co, kdy, komu a jak zpomalit, zakázat nebo obráceně upřednostnit. To vše při zachování sobě vlastní jednoduchosti.

Jednotná správa

Cisco Meraki je celý ekosystém spolupracujících zařízení, jež se sbíhají v rozhraní cloudové služby tzv. dashboardu, kde mají společnou konfiguraci. Konfigurace, tak jako celá služba je od počátku zaměřena na jednoduchost. Pro VPN mezi lokalitami stačí jen pomocí kliku vybrat bezpečnostní brány Meraki MX pro pobočky, které se mají na spojení podílet a služba sestaví bezpečnou komunikaci poboček na pozadí, avšak plně pod kontrolou administrátora. Je opravdu málo technologií, kde komplexní řešení pro všechny potřeby podnikové sítě dokážeme postavit s jedním monitoringem a nástrojem pro správu.

Námi preferovaný HW

Šíře aktivních prvků ekosystému Cisco Meraki ekosystému dnes tvoří tři základní technologické pilíře. Bezpečnostní brány, Ethernet přepínače a wifi prvky. V každém pilíři může zákazník najít odpovídající velikostní typy prvků svému záměru. Ve všech případech je možné vybírat od malých pobočkových zařízení až po pokročilé campus prvky s vysokou dostupností komponent i celků.

Bezpečnostní brány Cisco Meraki MX

Zařízení pro zabezpečení Cisco Meraki lze nasadit během několika minut, pomocí šablon synchronizovat nastavení zabezpečení na mnoha místech najednou. Intuitivní webový řídicí panel řešení Meraki umožňuje bezpečně propojit pobočky na několik kliknutí. V našich speciálních řešeních preferujeme řady Cisco Meraki MX 64, 84 a 100.

Bezpečnostní brány Cisco Meraki MX

Zařízení pro zabezpečení Cisco Meraki lze nasadit během několika minut, pomocí šablon synchronizovat nastavení zabezpečení na mnoha místech najednou. Intuitivní webový řídicí panel řešení Meraki umožňuje bezpečně propojit pobočky na několik kliknutí. V našich speciálních řešeních preferujeme řady Cisco Meraki MX 64, 84 a 100.

Ethernetové přepínače Cisco Meraki MS

Přepínače Cisco Meraki na přístupové a agregační vrstvě poskytují základ pro sítě každé velikosti a kombinují zabezpečený, škálovatelný, robustní výkon s elegantním a intuitivním prostředím pro správu. V našich speciálních řešeních preferujeme řady Cisco Meraki MS 120 a 225.

Bezdrátové sítě Cisco Meraki MR

Přístupové body Cisco Meraki jsou sestavovány z nejkvalitnějších komponent a pečlivě optimalizovány pro vytvoření bezproblémového uživatelského prostředí. Výsledkem jsou rychlá připojení, vynikající uživatelská kapacita, větší pokrytí a méně žádostí o podporu. V našich speciálních řešeních preferujeme řady Cisco Meraki MR 33 a 42.

Více info

Speciální ceny řešení pro různě velké potřeby

Pro potřeby různě velkých zákazníků (50, 100 a 200 uživatelů IT a případně větší) máme připraveny velmi zajímavé speciální ceny pro přehledné startovací balíčky v případě, že potřebujete ucelené síťové řešení pro bezpečnostní brány, ethernet přepínače i prvky bezdrátových sítí nebo některou z daných částí.

Více info