Zcela bezpečně v cloudu

Příběh, kterým inspirujeme tentokrát, je z odvětví logistiky, tuzemské i mezinárodní distribuce.

Společnost působící na českém trhu mnoho let, s více než 500 zaměstnanci a velkou skladovací plochou rozvíjí logistické koncepty, které vytváří na míru svým zákazníkům.

Jak a proč to začalo

Zákazník potřeboval zvýšit stabilitu provozu IT systémů, získat větší flexibilitu spojenou s růstem pobočkové sítě a uvolnit ruce IT oddělení pro správu vyšších vrstev systémů. Rozhodl se přejít na virtuální koncept provozu datového centra a změnit tak přístup k provozu infrastruktury. V diskusích se zákazníkem při uvažování o přechodu do cloudu hrálo velmi důležitou roli i ujištění se o vysokém stupni zabezpečení komunikace a práce s daty.

Co bylo cílem a co rozhodlo o výběru

Nejen dosluhující fyzické servery, na kterých běžely veškeré firemní aplikace, byly varovným signálem pro přechod na nový koncept. Důležité bylo, najít řešení, které splňuje vysoké bezpečnostní standardy, ale za obdobné finanční náklady jako u předchozího dodavatele. Ve prospěch řešení nabízeného společností DataSpring rozhodla především dostupnost potřebných technologií, navržené SLA a cena služby.

Jak probíhalo nasazení služby

Prvním krokem byl přesun aplikací z fyzických serverů do cloudového prostředí Dataspringu. Tím se snížila zátěž linek v centrální lokalitě a došlo k zajištění provozu infrastruktury v datovém centru s Tier III certifikací. Další krok tvořila změna původní WAN sítě na MPLS technologii, s centrálním Firewallem s UTM funkcemi, který zajišťuje snadnější správu bezpečnostních politik a rychlejší rollup pobočkové sítě. Další funkcionality jako IPS a webfiltering zvyšují bezpečnost přístupu uživatelů do vnějšího prostředí. Osvědčil se i přechod na podporované platformy VPN spojení, původní openVPN byly zdrojem častých chyb a byly složité. Centrální přístupový bod do internetu zajišťuje DDoS ochranu celého perimetru.

Zkušenosti zákazníka, přínosy služby

Realizace projektu by nebyla možná bez aktivní spolupráce se zaměstnanci zákazníka. Vše probíhalo v plynulém přechodu ze staré infrastruktury na novou tak, aby to nemělo žádný dopad na byznys společnosti. Došlo ke zvýšení stability a ekonomické efektivity provozu IT systémů a větší flexibilitě při navyšování kapacit při růstu sítě. Dalším přínosem bylo také získání potřebných bezpečnostních standardů, které jsou po společnostech požadovány v rámci nařízení GDPR. Součástí služeb, které DataSpring poskytuje, je i sběr dat ze zařízení na straně klienta, jejichž další analýzou se snaží předcházet problémům a potenciálním hrozbám z vnitřního prostředí sítě.

Jakou DataSpring službu zákazník využívá

VDC Connect je cloudová služba spočívající v poskytnutí logicky izolovaného síťového prostředí, v rámci kterého zákazník využívá další služby poskytovatele. Jde o vysoce konfigurovatelné virtuální síťové prostředí včetně firewallu se zabezpečením vnitřní i vnější síťové komunikace, VPN řešením pro připojení dalších částí IT a provozními a bezpečnostními logy.

Chcete více informací?