Zálohování formou služby

Zákazníkem je technologická společnost a poskytovatel řešení s centrálou v USA a zastoupením na několika kontinentech a část IT celosvětového provozu je realizována specialisty z ČR. 

Zákazník poptával systém pro zálohování a obnovu dat s vysokými kvalitativními parametry a rozhodoval se, zda bude dávat smysl, řešení vystavět v rámci firmy a provozovat si ho po své linii, nebo bude lepší varianta, najít způsob, jak ho mít k dispozici formou služby.

Co bylo cílem a co rozhodlo o výběru

Potřeby byly definované jasně, bezpečně zálohovat data do jiné lokality, a to robustním nástrojem pro širokou škálu potřeb, které si společnost definovala. Bylo přirozené, že IT specialisté chtěli mít tak důležitou a citlivou věc, jako zabezpečení dat, plně ve svých rukou a pod kontrolou. Když poprvé vedení z USA zjistilo, že se uvažuje i o variantě provozu “as-a-service“ a že by data technologické firmy z poboček celého světa byla zálohována do datacentra někde ve „východní Evropě“, byla tato situace pocitově vyhodnocena jako neprůchozí. Bezpečnostní ochranu a procesy takto zálohovaných dat se však pečlivou argumentací podařilo obhájit i pro takovou firmu a překážka byla odstraněna. Ekonomika provozu a kvalita služeb rozhodla o volbě varianty zálohování dat právě formou služby. Primární úložiště je u zákazníka a media server se zálohovanými daty jsou v lokalitě zákazníka v Praze, zálohy se replikují do datacentra DataSpring Lužice.

Jak probíhalo nasazení služby

Zákazník měl přesnou představu o finálním designu poskytované služby, tj. o rozsahu zálohovaných serverů jako MS Windows, RedHat Linux, Debian Linux, AIX, HP UX, databází Backup of RDBMS – MS SQL, PostgreSQL, MySQL/MariaDB a virtuálních serverů VMWare, backup vSphere Center, pro které požadoval parametr RPO 96 hodin a RTO 73 hodin. RPO vyjadřuje, do jakého stavu (bodu) v minulosti lze obnovit data. Jinými slovy množství dat, o které můžete přijít. RTO vyjadřuje množství času potřebné pro obnovení dat a celého provozu nedostupného systému. Se zákazníkem proběhlo několik workshopů, kde jsme si upřesnili informace potřebné k nastavení zálohovací platformy (např. nastavení Firewall, potřebnou šířku pásma pro konektivitu a zálohovací politiky jako je třeba retence) a integrace do prostředí zákazníka. Samotná implementace trvala necelé 3 týdny. Finálním krokem byla akceptace ze strany zákazníka formou auditu akceptačních kritérii, která proběhla bez výhrad.

Zkušenosti zákazníka, přínosy služby

Nasazení nevyvolalo žádné problémy, vše rutinně fungovalo se vší spokojeností zákazníka. I dlouhodobé užívání bylo vyhodnoceno jako bezproblémové. Služba po určité době zdražila kvůli zvýšení cen softwarových licencí u výrobce. I přes to zákazník nepřestal využívat zálohování formou služby, pořád to pro něj zůstalo dostatečně ekonomické a spolehlivé. Daná technologie pro zálohování a obnovu dat je vhodná pro větší zákazníky s vysokými nároky, uživatelsky je příjemná, spolehlivě a výkonně zálohuje za rozumnou cenu. Ti, co s touto technologií mají osobní zkušenosti, uvádí, že lepší zálohovací nástroj na světě nenajdete.

Jakou DataSpring službu zákazník využívá

Komplexní cloudové řešení typu Platform as Services – Backup Commvault umožňující zálohovat celé obrazy virtuálních serverů, jednotlivé soubory z virtuálních či fyzických serverů a také data přímo z aplikací, jako jsou MS SQL, Exchange, Sharepoint, Active Directory, Oracle, SAP, DB2, PostgreSQL, MySQL apod.

Chcete více informací?