Komplexní provoz firmy v cloudu

Tentokrát v našem inspiračním příběhu zamíříme do farmaceutického průmyslu. Společnost, která v něm ve velké míře využívá naše cloud služby, má hlavní sídlo v ČR. Pobočky a výrobní závody má v několika zemích Evropy.

Jak a proč to začalo

Zákazník vypsal rozsáhlé a komplexní výběrové řízení, které pokrývalo téměř všechny myslitelné oblasti IT infrastruktury a služeb, kterou si lze u společnosti s několika tisíci zaměstnanci a továrnami na výrobu léku představit. Jeho cílem bylo, najít jednoho dodavatele/systémového integrátora, který dokáže pokrýt všechny potřebné IT oblasti. Je potřeba říci, že na českém trhu v podstatě neexistuje firma, která by byla schopna pokrýt vše. Proto vzniklo konsorcium několika specializovaných subdodavatelů na jednotlivé oblasti, které zastřešoval systémový integrátor. Ve výběrovém řízení jsme stáli i proti několika nadnárodním IT dodavatelům ze zahraničí, neboť vyhodnocení VŘ bylo plně v kompetenci zahraniční matky. Proti konkurenci jsme nakonec uspěli schopností, pokrýt celé portfolio poptávaných služeb, rychlostí a flexibilitou v průběhu VŘ a v neposlední řadě nabízenými cenovými podmínkami.

Co bylo cílem a motivací zákazníka

Vzhledem k odtržení společnosti od velkého mezinárodního holdingu, který koncentroval většinu IT služeb a infrastruktury ve svých datových centrech, byla potřeba rozsáhlá migrace IT infrastruktury a IT služeb do cloudového prostředí. Vedlejším motivátorem byl i stav zastaralé infrastruktury pro klíčové SAP systémy, které bylo nutné obměnit.

Jak probíhalo nasazení služby

Po vyhlášení vítěze výběrového řízení, se téměř okamžitě ustavily projektové týmy na straně zákazníka, systémového integrátora i jednotlivých subdodavatelů. Zásadním elementem při plánování, byl předem daný termín ukončení migrace (hard-closing), který byl v délce přesně 9 měsíců od první projektové schůzky. Specialisté a IT architekti z DataSpringu výrazně přispěli v popsání migračních postupů a standardů, které se v průběhu celé implementace aplikovaly a DataSpring hrál při migraci klíčovou roli.

Jak celá příležitost vznikla

Do projektu jsme vstoupili díky zastřešujícímu systémovému integrátorovi, který u zákazníka jako dodavatel IT služeb dlouhodobě působil a který si nás z řady cloudových poskytovatelů vybral jako hlavního infrastrukturního subdodavatele, díky našim moderních datovým centrům, široké škále cloudových služeb a historicky dobrým zkušenostem.

Zkušenosti zákazníka, přínosy služby

Od zákazníka i našeho hlavního zastřešujícího partnera jsme od začátku získávali pozitivní zpětnou vazbu, neboť jsme byli schopni odbavovat opravdu velké množství požadavků v krátkém čase a měli jsme na své straně IT specialisty, kteří dokázali řešit vzniklé problémy velmi rychle a koncepčně.

Zákazník má smluvně zajištěnou vysokou flexibilitu v rozsahu odebíraných služeb, které intenzivně využívá. Umožňuje mu, rozšiřovat a snižovat množství služeb z měsíce na měsíc, bez nutnosti investic a počítání jejich návratnosti na několik let dopředu. Může flexibilně určovat rozsah odebíraných služeb podle aktuálních projektů. Má garantované SLA a týmy profesionálů u všech subdodavatelů, kteří poskytují maximální support. Díky možnostem datových center a hybridním řešení, je schopen optimalizovat náklady na IT a zejména je s velkou přesností predikovat podle komplexního ceníku a katalogu služeb,který mu byl v rámci výběrového řízení vytvořen na míru jeho potřebám.

Jaké DataSpring služby zákazník využívá

Díky omezenému času na migraci a velmi omezené lokální infrastruktuře zákazníka, byl ústředním modelem migrace „cloud first“, tj. vše, co bylo možné do cloudu zmigrovat, tak bylo zmigrováno. Zákazník od nás využívá velmi široké portfolio našich služeb – od standardního IaaS, tedy výpočetního výkonu a diskového prostoru jako služba pro stovky virtuálních serverů, přes platformní služby typu SQLaaS, kdy pro něj spravujeme desítky SQL serverů, služby zálohování se speciálně definovanými zálohovacími politikami. Dále mu spravujeme centrální síťovou infrastrukturu v cloudu včetně hraničních firewallů, propojů s poskytovateli MPLS sítě a SD-WAN, security služeb typu webfiltering pro několik tisíc uživatelů a log management. Vedle toho, v našich datových centrech zákazník využívá i housing pro systémy, které je komplikované umístit do sdíleného prostředí (typicky Oracle databáze a SAP systémy). Nicméně i tyto části jeho IT infrastruktury jsou integrované, díky našim diskovým polím a síťové infrastruktuře do jednoho funkčního celku.

Chcete více informací?