Cloud služby pro řízení IT nákladů

V rámci tohoto příběhu popisujeme jeden z podstatných přínosů plynoucí z nasazení podnikových cloud služeb.í

Představte si nadnárodní korporaci/skupinu firem s několika divizemi působící ve střední Evropě. Zajišťuje komplexní služby týkající se perfektního chodu a provozu v oblasti facility managementu. Její zákazníci se tak nemusí starat o fungující zázemí a mohou se naplno věnovat pouze svému předmětu podnikání. Této společnosti poskytujeme infrastrukturu datacentra formou služby a naše cloudové služby se staly nástrojem pro efektivní řízení IT nákladů.

Jak a proč to začalo

Společnost se rozhodla, že půjde cestou cloudových služeb, a to zejména pro značné finanční úspory, odlehčení internímu IT a možnosti, věnovat se hlavním systémům a zároveň chtěla mít jasně definovanou dostupnost služeb – SLA.

První volbou byl veřejný cloud, kdy se společnost potýkala se složitým a časově náročným řešením problémů, kdy bohužel nepomohla ani nejvýše dostupná a hrazená služba podpory. Nedostávalo se jim žádné odpovědi s termínem vyřešení problému, nebo byl termín určen dle priorit poskytovatele.

Virtual machine cestovaly v rámci upgradu HW u poskytovatele bez varování. Problematickým se ukázalo i ovládání prostředí v portálu, které se neustále měnilo.  Administrátoři se museli učit  novou správu, vzhledem ke změnám v admin prostředí.  Pomocné skripty, které si vytvářeli, pak se změnami přestaly fungovat.

Co bylo cílem a motivací zákazníka

Už po krátké době při provozu v public cloudu a analýze nákladů dospěli k závěru, že původně plánované náklady na projekt „na papíře“ vzrostly o cca 30%, tedy hledali možnou úsporu nákladů.

Zároveň potřebovali spolehlivého partnera, se kterým mohou komunikovat a „ladit“ poskytované služby, řešit případné problémy, hledat alternativní řešení apod.

Jednou z klíčových a rozhodujících vlastností byla možnost vypracování modelu, rozpadu nákladů na jednotlivé společnosti ve skupině, které řídí a kontroluje centrální IT. To přispívá k efektivnímu využití zdrojů v rámci skupiny i jednotlivých divizí a vzniká zde prostor pro uplatnění synergických efektů a úzkou mezifiremní spolupráci.

Zajímavosti z projektu

Projekt byl výjimečný už pro největší databázi ze všech zákazníků DataSpringu, které spravoval. Beze sporu bylo také výzvou obstát před zákazníkovými zkušenostmi z minulosti s provozem cloudových řešení.

Během startu projektu jsme se nevyhnuli nestabilitě virtualizační platformy, řešili jsme specifické požadavky zákazníka, nakonec jsme společnými silami vše vyladili a prostředí je řízené a stabilní.  Zákazník začínal se službou Resource Pool, nyní se posunul pro něj do komfortnějšího modelu kombinované služby  IaaS a PaaS.

Zkušenosti zákazníka, přínosy služby

Současné řešení zákazník vnímá jako transparentní, predikovatelné a snadno říditelné a s nižšími náklady, které lze dále rozpadat na jednotlivé divize společnosti. Spokojenost zákazníka vedla k další poptávce služeb v cloudu, například vývoj aplikací v Dockeru umístěném v cloudu DataSpringu.

Jakou DataSpring službu zákazník využívá

Zákazník využívá komplexní infrastrukturu datového centra formou služby Iaas. Jedná se o výpočetní výkon založený na virtualizaci, úložný prostor, konektivitu s využitím softwarové infrastruktury PaaS se službou SQLaaS, která získala ocenění IT produkt. Tyto služby jsou vhodné pro všechny společnosti, které zvažují restrukturalizaci, optimalizaci nákladů interního IT, zvažují efektivitu v public cloudu, nebo vyžadují mít poskytované cloudové služby v souladu s právem EU či Schrems II.

Chcete více informací?