Proč zvážit cloudovou službu databáze Microsoft SQL?

DATABÁZE MICROSOFT SQL FORMOU CLOUDOVÉ SLUŽBY POSKYTUJE ZÁKAZNÍKŮM FUNKCI DATABÁZOVÉHO SERVERU S VYSOKOU MÍROU FLEXIBILITY A NAHRAZUJE TAK KLASICKÉ DATABÁZOVÉ SERVERY UMÍSTĚNÉ A PROVOZOVANÉ V PROSTŘEDÍ ZÁKAZNÍKA.

Proč by to pro vás mohlo být důležité právě nyní?

Protože Microsoft s příchodem nové verze SQL serveru s označením 2022 výrazně upravil podmínky jeho používání. Jedná se o nejvýraznější zásah do licenčních podmínek za posledních 10 let, jejichž uplatňování může mít velký dopad do vašich nákladů na jejich pořízení a zejména jejich provoz. Tyto změny se týkají nově pořízených licencí od konce roku 2022.

Pokud chcete SQL server provozovat ve virtuálním prostředí, pak je nutné mít licence pokryté podporou software assurance nebo je mít koupené formou subscripce.

A pokud nechcete kupovat podporu Software Assurance, musíte využít licencování fyzického serveru, který již dále nesmíte virtualizovat. Licenčně musíte pokrýt všechna fyzická jádra daného serveru, což může být poměrně nákladné.

Máme pro vás řešení

Vyřešíme vám licencování a zároveň vám může ušetřit finance. Nabízíme vám cloudovou službu, kde můžete mít virtuální server škálovatelný po 1 vCPU se zalicencovaným prostředím MS SQL Server 2022 ve verzi Enterprise. To vše pro vás máme připraveno okamžitě k použití v našem datovém centru na databázovém clusteru s vyřešenou vysokou dostupností. Velikost výpočetních prostředků můžete klidně každý měsíc flexibilně měnit dle vašich požadavků.

Cloudová služba DBaaS MS SQL - popis služby

Jsme váš cloud

Kontaktujte nás pro návrh nejvhodnějšího řešení.

Chcete více informací?