Dotace na vzdělávání zaměstnanců

Rozvíjejte své zaměstnance a udržte si talentované lidi ve firmě. Jejich vzdělávání nemusíte platit jen ze svého.

Díky programu POVEZ II můžete získat nemalé peníze na rozvoj vzdělávání zaměstnanců. Touto dotací můžete pokrýt až 85 % nákladů vynaložených formou nákupu našich služeb, tedy kurzů Akademie. Spolupracujeme s odborníky, kteří se specializují právě na dotace. Díky jejich bohatým zkušenostem peníze snadno získá i vaše společnost.

Program „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II) pomáhá zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu.

S POVEZ II získáte:

  • příspěvek na odborné vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců realizované externím subjektem – hrazeny po závěrečném vyúčtování
  • mzdové náklady interního lektora vč. odvodů (max. 260 Kč / h) – hrazeny měsíčně zpětně
  • mzdové náklady školených zaměstnanců vč. odvodů (max. 198 Kč /h / os.) – hrazeny měsíčně zpětně

Je podporováno následující odborné vzdělávání:

  • další profesní vzdělávání akreditované i neakreditované (nově včetně měkkých dovedností!) • odborná jazyková výuka
  • výuka českého jazyka pro zaměstnance ze zahraničí
  • minimální rozsah školení je 40 hodin o 60 min. / účastník

Žádat o dotaci mohou:

  • zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty (obchodní korporace, OSVČ se zaměstnanci, státní podniky, odštěpný závod zahraniční právnické osoby působící na území ČR, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem)
  • OSVČ - fyzické osoby bez zaměstnanců • nestátní neziskové organizace.

Od 19. 4. 2023 je účinné nové znění Podmínek pro žadatele a příjemce - realizace vzdělávacích aktivit je možná nejdéle do 31.10.2023 (II.5)

Pro více informací nás kontaktujte zde.

Chcete více informací?