Podzimní novinky ve vzdělávání

Pro poslední čtvrtletí letošního roku připravila naše Akademie řadu novinek:

Interní auditor systému bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001:2022)

Kurz Interní auditor systému bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001:2022) pro všechny, kteří chtějí získat kvalifikaci interního auditora nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.

V rámci třídenního prezenčního kurzu se účastníci podrobně seznámí s požadavky normy ISO/IEC 27001:2022, procesem posuzování rizik a procesem implementace ISMS. Získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologický aspekt auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při provedení auditu setkat.

Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát Interního auditora ISO/IEC 27001:2022 potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky.

Pro nejbližší termín v Praze 6. – 8. 11. 2023 máme nastavenu atraktivní zaváděcí cenu kurzu.

 

Webináře a kurzy kybernetické bezpečnosti

Rozšiřujeme nabídku tolik žádaných kurzů v oblasti kybernetické a počítačové bezpečnosti.

Ještě do konce roku nabídneme tři typy webinářů s praktickými příklady pro běžné uživatele informačních technologií i pro budoucí manažery kybernetické bezpečnosti:

  • Kybernetická bezpečnost v kostce je webinář pro průběžné budování povědomí o kybernetické bezpečnosti. Má za cíl upozornit účastníky na běžná nebezpečí spojená s využíváním informačních technologií a seznámit je s tím, jak se jim vyhýbat a bránit. Vše na praktických situacích a příkladech.
  • Webinář Jak se bránit proti kybernetickým hrozbám je forma vzdělávacího programu v rozsahu 6 x 45 minut ve dvou dnech. Nyní jsme v procesu akreditace programu u Ministerstva vnitra.
  • Kyber v kostce pro manažery kybernetické bezpečnosti je vstupní webinář pro všechny, kteří uvažují, respektive se připravují na roli Manažer kybernetické bezpečnosti.

Všechny webináře nabízíme jako uzavřené pro skupinu maximálně 15 účastníků, kdy budeme klást důraz na co největší zapojení všech. Zadavatel bude mít po realizaci k dispozici záznam webináře a vodící prezentaci. V ceně kurzu je možnost konzultace s lektorem pro upřesnění obsahu v rozsahu maximálně 30 minut.

Dále nabízíme praktické kurzy pro výkon rolí dle Zákona o kybernetické bezpečnosti:

Úspěšným absolventům je, dle odpovídající národní legislativy, pro výkon role Manažer kybernetické bezpečnosti/Auditor kybernetické bezpečnosti vystaven Certifikát Manažer kybernetické bezpečnosti nebo Certifikát Auditor kybernetické bezpečnosti (dle charakteru kurzu) potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky.

Využijte zaváděcích cen pro tento rok a objednejte si webináře/kurzy již nyní (zaváděcí ceny platí pro vzdělávání objednané do konce roku 2023, i když realizace/platba za kurz bude v roce 2024).

 

Chcete více informací?