Jste si jisti zabezpečenými systémy nebo skočíte do sopky?

Tentokrát jenom malá glosa. Asi už pomalu zapomínáme na středoškolskou látku, kdy jsme probírali základy filosofie. Říká vám něco jméno Empedoklés z Akragantu?

Říká vám něco jméno Empedoklés z Akragantu? Připomenu tedy, řecký filosof z období před Sokratem, který definoval základní látky všeho bytí, dodnes známé jako čtyři elementy: oheň, vodu, vzduch a zemi.

Podle pověstí se nakonec sám začal považovat za Boha a tak uvěřil ve své božství, že se rozhodl jej prokázat skokem do jícnu sopky Etny. Jestli se stal Bohem, netuším, ale prokazatelně zemřel.

I dnes jsou někteří správci přesvědčeni, jak jsou jejich systémy dokonale zabezpečené a jejich uživatelé dokonale proškoleni. Přece jejich systémům se nemůže nic stát. Dnes už však naštěstí nemusíte skákat do jícnu sopky, abyste podepřeli svůj názor. Stačí se obrátit na specialisty a ti systémy a uživatele dokáží prověřit. Pokud nevíte, kde je největší nebezpečí, co byste měli udělat hned a co počká, jaký bezpečnostní systém je vhodný pro vás s ohledem na váš business a velikost, obraťte na AUTOCONT. Rádi vám poradíme a jak se říká za zeptání, nic nedáte :-) AUTOCONT ví jak.
 

Chcete více informací?