Chraňte svou organizaci před kybernetickými riziky

On-line vzdělávací kurz - Povědomí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Dlouhodobá spolupráce odborníků na kybernetickou bezpečnost se zkušenými lektory e-lerningového vzdělávání přináší on-line kurz Povědomí v oblasti kybernetické bezpečnosti školicího střediska AC. Absolvování školení představuje efektivní a účinný nástroj k prevenci uživatelů organizace před kybernetickými útoky, hrozbami a únikem citlivých informací. Díky e-learningové formě lze vzdělávání absolvovat v libovolném místě a čase.

E-learningový kurz obsahuje studijní texty, videa, případové studie, doporučení a užitečné návody, jak zamezit případným bezpečnostním incidentům v organizaci. Každý ze studijních modulů zahrnuje dílčí testy. Kurz je pravidelně aktualizován s ohledem na aktuální kybernetické hrozby a bezpečnostní rizika. Po dokončení závěrečného testu, který ověřuje získané znalosti, obdrží úspěšný absolvent Osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu zahrnuje pět hlavních témat – modulů, které předkládají informace a doporučení nezbytné ke každodenní práci v elektronickém prostředí. Úvodní téma je věnováno platné legislativě zaměřené na oblast informační bezpečnosti. Následně jsou vysvětleny klíčové pojmy, charakteristiky kybernetického prostoru a aktuální bezpečnostní rizika a hrozby, jejich formy, a to včetně popisu jejich případných dopadů na organizaci.

Vyústěním kurzu je studijní modul zaměřený na obranu a prevenci. Získané znalosti jsou vhodné pro všechny typy uživatelů v organizaci. Vyzkoušejte náš kurz a uchovejte Vaši organizaci v bezpečí. Bližší informace o kurzu naleznete na stránkách Školicího střediska AC nebo u obchodního zástupce.

Chcete více informací?