Vzdělávejte zaměstnance v oblasti IT bezpečnosti s pomocí platformy Kaspersky. ASAP.

Systém je jen tak bezpečný, jak bezpečný je jeho nejslabší článek. Sebelepší technologie nedokážou ochránit firmu, pokud nebudete mít detailně propracovaná bezpečnostní pravidla a pokud je nebudou dodržovat uživatelé.

Uživatel jako nejslabší článek

Mnoho organizací v dnešní době již disponuje kvalitní ochranou proti kybernetickým hrozbám, jako jsou filtry phishingových útoků a pokročilé firewally. Dnešní kybernetičtí zločinci tedy hledají další cesty. Zaměřují se více na lidský faktor, na který dnes cílí 90 % všech kybernetických útoků. Míra a kvalita zaškolení zaměstnanců je určujícím faktorem, zda se právě oni stanou vstupním bodem pro kybernetické zločince či zda budou úspěšní a přispějí tak funkční a prosperující organizaci.

Abyste ochránili své IT systémy a zajistili funkčnost společnosti, měli byste rozvíjet příslušné dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti napříč všemi zaměstnanci, zvýšit jejich povědomí a poskytnout jim jistotu, že mohou využívat vaše technologie na maximum.

Hrozby na každém kroku

Množství nástrah číhajících na uživatele na internetu je nespočet. Mezi nejčastější patří phishingové útoky, které cílí na uživatelova citlivá data, tedy nejčastěji hesla. Kromě toho mohou phishingové zprávy obsahovat škodlivé přílohy, které po otevření v počítači aktivují nebezpečný kód, který může například zašifrovat veškerá uživatelova data na pevném disku, a to v tom lepším případě. V tom horším se tento kód může rozšířit do celé podnikové sítě a může ochromit celou infrastrukturu a celkový chod firmy. Škody v takovýchto případech se pak mohou šplhat do miliónů.

Zajímavá cesta, jak vzdělávat zaměstnance

Velmi praktickým způsobem, jak krok za krokem školit zaměstnance ve více než 300 praktických bezpečnostních dovednostech, může být využtí platformy Kaspersky ASAP (Automated Security Awareness Platform). Tato užitečná platforma využívá nepřetržité a opakované vzdělávání s vysokou úrovní interakce, vědomostních testů a situací ze skutečného života, díky čemuž je učení zapamatovatelné a vytváří silné a dlouhodobé dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Po rychlém a snadném nastavení je celý program vzdělávání procesován automaticky. V roli administrátora můžete snadno sledovat pokrok uživatelů, směrem ke stanoveným tréninkovým cílům a vytvářet praktické reporty pro management společnosti.

Přínosy školící platformy Kaspersky

Při absolvování školících kurzů se zaměstnanci naučí, jak si vytvářet silná hesla pro osobní a firemní zdroje, která nejsou nijak propojena a dozví se, jak používat správce hesel. Rozpoznají neplatné adresy s neplatnými odkazy, které zasílají falešné domény a dokáží rozpoznat oficiální webovou stránku nebo vyskakovací okno, protože rozumějí konkrétním atributům.

V neposlední řadě budou umět zkontrolovat, jestli se v příloze e-mailů nenacházejí rizika jako jsou spustitelné soubory. Dokáží také identifikovat manipulativní jazyk v e-mailech a poznat napodobeninu jména odesílatele. Další detaily k vlastnostem školící platformy Kaspersky najdete v PDF brožuře.

Kontakt na AC specialistu

Pokud vás informace k této oblasti naší nabídky zaujaly, máte specifické dotazy či zájem o upřesnění k vaší konkrétní situaci, kontaktujte AC specialistu: Lukáš Hrubý, lukas.hruby@autocont.cz.

Chcete více informací?