HPE GreenLake rok 2022 je už tu!

Riaditeľ HPE, Antonio Neri svojho času sľúbil, že do roku 2022 bude mať HPE celé portfólio svojho hardvéru dostupné formou služieb GreenLake. A ten čas práve nastal.

HPE hardware pre Vaše datacentrum nemusíte obstarať len vo forme investícií a veriť, že nakúpený rozsah bude vyhovovať nie len súčasným potrebám, ale aj tým budúcim. S HPE GreenLake budete  platiť len za skutočnú spotrebu obstaranej infraštruktúry tak, ako by išlo o cloud.

Cloud si stále viac a viac nachádza uplatnenie v prevádzke IT infraštruktúry, nie náhodou AUTOCONT už nejakú dobu buduje vlastné IaaS cloud služby, či rozširuje štruktúru komplexných cloud služieb vo vlastných dvoch geograficky oddelených datacentrách.

Stále ale existuje veľa firiem a organizácií, ktoré zistili, že cloud ako taký pre nich nemá patričné ​​výhody. Keď opomenieme finančné aspekty, potom najväčšou nevýhodou býva často latencia, čiže reakčná doba aplikácií. Ďalšou nevýhodou je často nedostatočná kontrola zabezpečenia dát, ktorá môže vyžadovať interné pravidlá a predpisy či externé normy. IDC vo svojej nedávnej štúdii konštatovalo, že napriek rastu a stále väčšiemu prijímaniu verejného cloudu zostáva 70% aplikácií a dát mimo verejných cloudov.

HPE GreenLake – rezervoár možností pre vaše datacentrum

Pre zákazníkov, ktorí nemôžu z rôznych dôvodov využiť výhody verejného cloudu, ponúka HPE alternatívu, cloudovú infraštruktúru v ich vlastnom dátovom centre. Ponuka softvéru ako služby už dnes nikoho neprekvapí. Ale čo takto hardvér ako služba? A vo vlastnom datacentre?

Predstavte si mať vo firme vždy tú najnovšiu IT infraštruktúru, teda hardvér a súvisiaci softvér v takom rozsahu aký práve potrebujete. Zároveň nemať žiadne investičné náklady za obstaranie alebo fixné splátky za kapacitu, ktorú aktuálne nepotrebujete, alebo ju nedokážete naplno využiť. Mať len platby za skutočné využitie, len za skutočnú spotrebu IT infraštruktúry, o ktorú je patrične postarané IT špecialistami, tak ako to je pri cloude. Je to sci-fi? Nie to je HPE GreenLake.

Už dnes ponúka HPE v ​​podobe "GreenLake" veľmi široký rezervoár možností, toho čo všetko je možné vybudovať vo vlastnom datacentre s výhodami spájanými štandardne s Cloudom. Ide o široké portfólio IaaS služieb - Compute, Storage, Networking, Data Protection a mnoho ďalších. Riaditeľ HPE, Antonio Neri svojho času sľúbil, že do roku 2022 bude mať HPE celé portfólio svojho hardvéru dostupné formou služieb GreenLake. A ten čas práve nastal.

Podnikové úložisko dát v podobe HPE GreenLake

Ako dobrý príklad pre ilustráciu možností týchto služieb môžeme ukázať situáciu, v ktorej sa budete rozhodovať, či obnoviť hardware diskových polí pre podnikové dáta a budete hľadať najlepšiu variantu pre vaše potreby. Ak vám z výberu vyjde variant založený napríklad na technológii HPE Nimble Storage a budete potrebovať zaobstarať IT infraštruktúru, ktorá bude vyžadovať nejakú kapacitu poľa, servery a switche, môžete sa dopracovať na investíciu cca 200 až 300 tisíc EUR s tým, že AUTOCONT v rámci nej vykoná inštalačné služby a postará sa aj o servis danej IT infraštruktúry. Alebo môžete zvážiť variant toho istého, v podobe HPE GreenLake služieb.

Výhody varianty s GreenLake službami:

 • Platíte priebežne za to, čo využívate - typicky ide mesačne o päťdesiatinu až šesťdesiatinu sumy celkovej investície realizovanej klasickým spôsobom.
 • V cene konfigurácie je k dispozícii rezerva pre škálovanie výkonových potrieb smerom hore bez platenia vopred, keď bude treba zvýšiť výkon, tak ho prosto využijete a následne za presne stanovenej jednotkovej ceny zaplatíte.
 • Pri potrebe naopak výkon či rozsah IT infraštruktúry znížiť smerom dole, AUTOCONT dohodne zmenu HPE GreenLake kontraktu podľa potrieb.
 • Tento typ kontraktu taktiež umožňuje zmeniť storage technológie na novšie / výkonnejšie a plynule na ne prejsť.

S unifikovanou správou vášho privátneho cloudu aj verejných cloudov efektívne pomôže platforma HPE GreenLake Central a skúsení špecialisti AUTOCONT a HPE.  K štandardným službám StartUp (sprevádzkovanie) a Break & Fix (servis) vie AUTOCONT jednoducho pridať svoje priebežné prevádzkové služby typu "Sme Vaše IT" a pre oblasti technológií s vysokou špecializáciou do nich doplniť aj špecializované technologické služby HPE.

Virtualizácia v prevedení HPE GreenLake

Virtualizácia ponúka výnimočnú flexibilitu pre rôzne pracovné zaťaženie. Ale vybudovanie a správa potrebnej infraštruktúry, ktorá by poskytla užívateľovi pôžitok ako cloud je často veľmi náročne. Vo všeobecnosti si to tiež vyžaduje značné kapitálové investície a špecializované zručnosti na správu a údržbu takéhoto prostredia.

Ak hľadáte spôsob ako rozšíriť virtualizačné kapacity vášho dátového centra, alebo len plánujete prechod na virtualizačné prostredie, platforma HPE GreenLake poskytuje flexibilitu, agilitu a rýchlosť, ktoré vaše podnikanie vyžaduje. A to formou služby s nižším CTO, ako by ste vedeli dosiahnuť pri kúpe tradičného hardvéru. Platforma HPE GreenLake ponúka výkon, rýchlosť a flexibilitu verejného cloudu, nasadenú ako služba vo vašom dátovom centre a spravovanú na nej za Vás. Ponúka tiež výnimočný prehľad nad nákladmi a využívaní zdrojov. Budete nad nim mať skrátka absolútnu kontrolu. Zároveň sa vaša infraštruktúra bude vyvíjať spolu s vašimi potrebami.

VDI v podobe HPE GreenLake

Ďalším príkladom môže byť riešenie pre prevádzku virtuálnych desktopov (VDI), ktoré dnes používa mnoho organizácií. Mnohé z nich boli zvyknuté, že veľká väčšina zamestnancov pracovala v kancelárii, ale zrazu sa 80-100% firmy presunulo na home-office a kapacity pre virtuálne desktopy nestačili.

Kto dnes presne dokáže odhadnúť, ako sa pomer práce z kancelárie a home-office bude vyvíjať a teda ako navrhnúť potrebnú IT infraštruktúru do budúcnosti? Nestojí teda za to, zvážiť variant riešenia s HPE Green Lake? Tá totiž umožní platiť len za štandardnú infraštruktúru pre VDI a keď potreba výkonu narastie, tak je obratom uvoľnená jej dodatočná rezerva (typicky 20%). Flexibilitou riešenia sa teda približujeme cloudu, dáta má ale pritom zákazník uložené vo svojom dátovom centre a plne pod kontrolou svojho perimetra.

SAP v HPE GreenLake

Údaje v reálnom čase spolu s bohatou analytikou poháňajú digitálnu transformáciu dnešných podnikov. Ak chcete zo svojej platformy SAP HANA vyťažiť maximum, infraštruktúra, ktorá ju podporuje, musí spĺňať prísne štandardy dostupnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti, ktoré často zahŕňajú lokálne, hybridné a dokonca aj viaceré cloudové architektúry.

Čo v tejto oblasti prináša HPE GreenLake:

 • Hardvér, operačný systém a služby s certifikáciou SAP
 • Možnosť výberu konfigurácií, appliance alebo TDI
 • Návrh, implementácia a prevádzkové služby od HPE Pointnext Services
 • Flexibilita platby za využitý výkon (Pay-per-use)

Využite možnosti cloudu a zároveň ponechajte svoje prostredie SAP vo vlastnom datacentre, čím si uľahčíte prechod na SAP S/4HANA so zákazníckou edíciou SAP HANA Enterprise Cloud dodávanou s platformou HPE GreenLake.

Prínosy HPE GreenLake podľa štúdie Forrester

Ak vám nestačili vyššie uvedené praktické príklady, inšpirujte sa výskumom spoločnosti Forrester "The Total Economic Impact of HPE GreenLake" z júna 2020. Podľa danej štúdie dnešné organizácie chápu, že cloud už nie je voľbou, ale je neodvratný. Organizácie naprieč priemyselnými odvetviami si uvedomujú, že ich obchodné modely sa menia, ako tempo digitálnej transformácie získavajú na rýchlosti a IT tímy tak musia všetko podporovať oveľa pružnejšie ako predtým.

Cloudové stratégie naprieč priemyselnými odvetviami sa však môžu výrazne líšiť, niektoré podniky budú aj naďalej potrebovať IT riešenia vo vlastných datacentrách, aby vyhovovali bezpečnostným a regulačným požiadavkám, urobeným investíciám, výkonnostným požiadavkám a podobne. HPE GreenLake poskytuje to najlepšie z oboch svetov, HPE GreenLake je škálovateľná služba IT infraštruktúry, ktorá organizáciám umožňuje ľahko sa škálovať, aby zvládli kolísanie dopytu a meniace sa trhové podmienky.

Hlavné prínosy a úspory HPE GreenLake:

 • Urýchlenie potrebných biznis iniciatív a tým aj zvýšenie podnikovej produktivity.
 • Zníženie nutnosti priamo investovať do IT infraštruktúry a teda úspory v CAPEX oblasti.
 • Poskytnutie flexibilnejšej IT infraštruktúry pre rýchle škálovanie hore i dolu.
 • Skrátenie alebo odstránenie času spojeného s plánovaním potrebných kapacít IT.
 • Zlepšenie produktivity IT s ďalšími zdrojmi podpory zo strany externých IT špecialistov.
 • ​Poskytnutie nástrojov na meranie využitia IT infraštruktúry a pre predpoveď ďalších potrieb.

V tejto Forester  štúdii nájdete viac informácií k porozumeniu výhodám, nákladom a rizikám spojených s týmto typom služieb. Všetko vzniklo na základe rozhovorov so zákazníkmi, ktorí majú viacročné skúsenosti s používaním služieb HPE GreenLake.

Máte záujem o viac informácií?

Pokiaľ vás informácie k tejto oblasti našej ponuky zaujali, máte otázky, či záujem o upresnenie k vašej konkrétnej situácii, kontaktujte AC špecialistu: Marián Mifkovič –Technologický garant: marian.mifkovič@autocont.sk 

Prípadne sa obráťte na svojho obchodníka v rámci AUTOCONT regionálného centra.

Chcete viac informácií?