Zvýšení výrobní efektivity a přesnější plánování budoucí výroby

Postupná minimalizace výskytu a dopadu vlivů ve výrobě Schwan Cosmetics CR, odhalení dopadů za časové období až na detail výrobní operace, přesnější plánování budoucích období a udržení know-how při odchodu zaměstnanců.

Více se dozvíte v případové studii.

Chcete více informací?