Zvýšená ochrana před kybernetickými hrozbami v Kofole

Služby AUTOCONT Security Operations Center (AC SOC) již nějakou dobu zajišťují vysokou míru zabezpečení a ochranu před kybernetickými hrozbami ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko.

Dynamicky se vyvíjející bezpečnostní problematika je tak u zákazníka spolehlivě řešena bez investic do robustních systémů a potřeby hledání a výchovy vlastních Security specialistů. Společnost Kofola vyrábí nealkoholické nápoje, a to hned v devíti závodech na pěti trzích střední a východní Evropy a její celek tvoří i pramenitá voda Rajec, sirupy Jupí, dětské nápoje Jupík, hroznová Vinea, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy UGO, bylinné čaje LEROS, energetický nápoj Semtex a další. Provoz je zajištěn ve výrobních halách v Česku, Slovensku, Polsku, Slovinsku a Chorvatsku.

Vzájemná dohoda společnosti Kofola a AUTOCONT vedla k Proof of Concept pro možné nasazení služeb Pokročilého bezpečnostního dohledu a až dle výsledku a prokazatelných přínosů, se Kofola rozhodla, že služba tohoto typu je pro ni potřebná a užitečná. Zkušební provoz Pokročilého bezpečnostního dohledu probíhal po dobu jednoho měsíce.

„Našli jsme řešení pro dohled nad kybernetickou bezpečností bez nároku na nové lidské zdroje.“ Uvedl Milan Zmarzlák, Head of ICT ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Kofola, podobně jako i další zákazníci využívající služby Bezpečnostního dohledu od firmy AUTOCONT je napojena na „federační server“ umístěný v prostředí AUTOCONT Security Operations Center (AC SOC). Všechny lokálně generované bezpečnostní události, alerty a incidenty zákazníka jsou na tento server bezpečnou cestou replikovány. Bezpečnostní tým AUTOCONT tak má celkový přehled o všech dohledovaných zákaznících a dokáže včas a cíleně reagovat. Zákazníci tak využívají ekonomických přínosů sdílených technologií a infrastruktury i kvalit školených specialistů s intenzivní praxí.

Chcete více informací?