Vybudování intranetu v První novinové společnosti

Pro propojení všech týmů a celé organizace bylo potřeba vyvinout intranet jako náhradu za stávající on premise řešení, tím zefektivnit firemní procesy sdílením materiálů a aplikací na interních webech a portálech.

O vybudování intranetu na platformě M365/Sharepoint Online si více přečtěte v případové studii.

Chcete více informací?