Březnový světový den zálohování. K čemu ho využít?

Zlaté přísloví praví, že se lidé dělí na dvě skupiny - na ty, co zálohují a ty, co ještě o data nepřišli. 31. březen je označován jako Světový den zálohování a má sloužit k připomenutí toho, proč je zálohování dat důležité.

Příčina ztráty dat

Ke ztrátě dat může dojít z mnoha důvodů. Může se jednat o softwarovou nebo hardwarovou chybu, krádež, živelnou pohromu atd. Nebo může být na vině lidský faktor, kdy například samotný uživatel dokáže otevřením škodlivé emailové přílohy odstavit celou firemní infrastrukturu.

V posledních letech je v oblasti kybernetických hrozeb velmi rozšířený tzv. „ransomware“, což je druh škodlivého programu, který zpravidla zašifruje uživatelská data a následně po uživateli požaduje vysoké výpalné s příslibem, že po zaplacení dojde k zpřístupnění zařízení nebo odšifrování dat. V podobných případech pak nejvíce přijde vhod, když má firma svá data zálohovaná a dokáže tak zašifrovanou infrastrukturu v krátkém čase obnovit do původního stavu.

Pravidlo 3-2-1

Jedno z nadčasových pravidel, které umožňuje účinně se vypořádat se všemi scénáři havárie, je zálohovací pravidlo 3-2-1. Dle tohoto pravidla se doporučuje, aby existovaly alespoň tři kopie důležitých dat na alespoň dvou různých typech médií, přičemž alespoň jedna z těchto kopií by se měla nacházet mimo podnikovou síť.

Toto pravidlo nevyžaduje žádný konkrétní typ hardwaru a je dostatečně univerzální pro řešení téměř jakéhokoli scénáře selhání.

Jakým nástrojem zálohovat?

Nástrojů na zálohování je celá řada a AUTOCONT má kompetence i zkušenosti s několika platformami. Lídrem v oblasti zálohování a obnovy se v posledních letech stala společnost Veeam Software, jejíž služby celosvětově využívá více než 400 tisíc zákazníků.

K nejoblíbenějším produktům tohoto výrobce jednoznačně patří Veeam Backup & Replication, který zajišťuje spolehlivou dostupnost u všech cloudových, virtuálních i fyzických úloh pomocí jednoduchého, flexibilního a spolehlivého řešení. Díky tomuto nástroji tak může uživatel chránit svá data pomocí výkonných možností zálohování a okamžité obnovy bez ohledu na místo nebo prostředí.

Zálohování jako služba

V případě, kdy firma nemá vybudovanou dostatečnou infrastrukturu pro zálohování svých dat, nebo chce mít v rámci výše uvedeného pravidla uloženou jednu kopii dat i mimo podnikovou síť, je zde možnost využít datacenter externích poskytovatelů, kteří nabízejí zálohování jako službu. Za měsíční poplatek pak uživatel získá vyhrazenou diskovou kapacitu pro ukládání svých záloh s možností okamžité obnovy v případě potřeby.

Veškerá data jsou zpravidla šifrována již před odesláním k poskytovateli a šifrování spolu se šifrovacími klíči má plně pod svou správou uživatel. AUTOCONT svým zákazníkům nabízí tyto služby prostřednictvím prostředí AC CLOUD, které je postaveno na dlouhodobě osvědčených službách naší dceřiné společnosti Cloud4com.

Máte zájem o více informací?

Kontaktujte AC specialistu Lukáše Hrubého, případně se obraťte na svého obchodníka v rámci AUTOCONT regionálního centra.

Chcete více informací?