Březnový světový den zálohování. K čemu ho využít?

Zlaté přísloví praví, že se lidé dělí na dvě skupiny - na ty, co zálohují a ty, co ještě o data nepřišli. 31. březen je označován jako Světový den zálohování a má sloužit k připomenutí toho, proč je zálohování dat důležité.

Příčina ztráty dat

Ke ztrátě dat může dojít z mnoha důvodů. Může se jednat o softwarovou nebo hardwarovou chybu, krádež, živelnou pohromu atd. Nebo může být na vině lidský faktor, kdy například samotný uživatel dokáže otevřením škodlivé emailové přílohy odstavit celou firemní infrastrukturu.

V posledních letech je v oblasti kybernetických hrozeb velmi rozšířený tzv. „ransomware“, což je druh škodlivého programu, který zpravidla zašifruje uživatelská data a následně po uživateli požaduje vysoké výpalné s příslibem, že po zaplacení dojde k zpřístupnění zařízení nebo odšifrování dat. V podobných případech pak nejvíce přijde vhod, když má firma svá data zálohovaná a dokáže tak zašifrovanou infrastrukturu v krátkém čase obnovit do původního stavu.

Pravidlo 3-2-1

Jedno z nadčasových pravidel, které umožňuje účinně se vypořádat se všemi scénáři havárie, je zálohovací pravidlo 3-2-1. Dle tohoto pravidla se doporučuje, aby existovaly alespoň tři kopie důležitých dat na alespoň dvou různých typech médií, přičemž alespoň jedna z těchto kopií by se měla nacházet mimo podnikovou síť.

Toto pravidlo nevyžaduje žádný konkrétní typ hardwaru a je dostatečně univerzální pro řešení téměř jakéhokoli scénáře selhání.

Jakým nástrojem zálohovat?

Nástrojů na zálohování je celá řada a AUTOCONT má kompetence i zkušenosti s několika platformami. Lídrem v oblasti zálohování a obnovy se v posledních letech stala společnost Veeam Software, jejíž služby celosvětově využívá více než 400 tisíc zákazníků.

K nejoblíbenějším produktům tohoto výrobce jednoznačně patří Veeam Backup & Replication, který zajišťuje spolehlivou dostupnost u všech cloudových, virtuálních i fyzických úloh pomocí jednoduchého, flexibilního a spolehlivého řešení. Díky tomuto nástroji tak může uživatel chránit svá data pomocí výkonných možností zálohování a okamžité obnovy bez ohledu na místo nebo prostředí.

Zálohování jako služba

V případě, kdy firma nemá vybudovanou dostatečnou infrastrukturu pro zálohování svých dat, nebo chce mít v rámci výše uvedeného pravidla uloženou jednu kopii dat i mimo podnikovou síť, je zde možnost využít datacenter externích poskytovatelů, kteří nabízejí zálohování jako službu. Za měsíční poplatek pak uživatel získá vyhrazenou diskovou kapacitu pro ukládání svých záloh s možností okamžité obnovy v případě potřeby.

Veškerá data jsou zpravidla šifrována již před odesláním k poskytovateli a šifrování spolu se šifrovacími klíči má plně pod svou správou uživatel. AUTOCONT svým zákazníkům nabízí tyto služby prostřednictvím prostředí AC CLOUD, které je postaveno na dlouhodobě osvědčených službách.

Máte zájem o více informací?

Kontaktujte AC specialistu Lukáše Hrubého, případně se obraťte na svého obchodníka v rámci AUTOCONT regionálního centra.

Chcete více informací?