Migrace Active Directory v Třineckých železárnách

AutoCont úspěšně realizoval velmi zajímavý a rozsáhlý projekt u zákazníka, který patří k nejvýznamnějším průmyslovým podnikům v České republice.

S přechodem Active Directory, souborových služeb a dalších částí infrastruktury na vyšší verzi operačního systému Windows Server 2016 se zákazníkovi podařilo mimo jiné zvýšit efektivitu správy, zlepšit bezpečnost a současně eliminovat dopady ukončení podpory stávající verze operačního systému.

Více se dozvíte v případové studii.

 

Chcete více informací?