Vydejte se s Kaspersky na bezpečnou cestu do budoucnosti

Kaspersky patří mezi nejrychleji rostoucí společnosti, které se zabývají zabezpečením informačních technologií. Její produkty se řadí k nejtestovanějším a nejoceňovanějším na světě v oblasti kybernetické ochrany.

Společnost Kaspersky je dnes největší, světovou, soukromou společností na poli zabezpečení IT. V posledních letech produkty Kaspersky podstoupily desítky nezávislých testů a recenzí, ve velké většině se jim daří získávat vítězství či se umísťují na stupních vítězů. Společnost silně investuje do vývoje, ve snaze co nejvíce naplňovat svoji misi. "Jsme tu, abychom chránili svět." A to nejen dnes, ale i v budoucnu.

Dynamicky postupující digitalizace většiny podnikových procesů přináší zvyšující se kybernetická rizika pro mnoho firem a organizací. Věříme tedy, že aktuální možnosti a varianty dostupných technologií Kaspersky mohou být inspirací i pro vaše dnešní i budoucí potřeby.

Základem je kvalitní endpoint ochrana vaší organizace

Balíky Kaspersky Endpoint Security for Business kombinují vícevrstvé zabezpečení koncových bodů s rozšířenými ovládacími nástroji efektivní ochrany, která se rychle přizpůsobuje novým hrozbám. Balík ve variantě Select poskytuje základní ochranu koncových firemních zařízení a souborových serverů před všemi typy hrozeb. Varianta Advanced přidává zvýšenou ochranu pro servery, obsahuje nástroje pro šifrování i patch management a nabízí pokročilou integraci do SIEM nástrojů. Nejvyšší varianta Total Security doplňuje vše výše uvedené o ochranu poštovních serverů.

Účelná konzole Kaspersky pro správu zabezpečení a systémů šetří cenný čas a zdroje, zatímco další obranné vrstvy pomáhají eliminovat zranitelná místa a poskytují další ochranu citlivých dat. Pomocí této konzole mohou správci zobrazit a spravovat celý bezpečnostní sektor a aplikovat zvolené zásady zabezpečení na každý koncový bod vaší firmy či organizace. To pomáhá s rychlou implementací zabezpečení s minimem přerušení a starostí za pomoci celé řady přednastavených scénářů. Mezi klíčové funkce patří například ochrana před souborovými, webovými a mailovými hrozbami, brána firewall nebo ochrana před ransomwarem s funkcí Exploit Prevention, které dokáží detekovat a odrazit i nové a neznámé hrozby.

Cloudový sandbox jako dodatečná vrstva obrany

Současné pokročilé kyberútoky mohou paralyzovat celé společnosti nebo způsobit ekonomický otřes či ztrátu reputace. Ztráta finančních prostředků, obchodního tajemství nebo důvěry zákazníků, v důsledku selhání poskytování služeb a podobných negativních dopadů spojených s útokem, mohou mít vážný dopad na stabilitu a prosperitu společnosti.

K ochraně před rychle se rozvíjejícími kyberútoky nejsou tradiční nástroje určené k ochraně perimetru sítě nebo pracovních stanic a serverů dostačující. Jen antivirová ochrana, firewall, e-mailové a internetové brány nebo proxy servery a podobně je tedy dnes opravdu nedostačující.

Moderně smýšlející společnosti musí zvážit použití specializovaných nástrojů na detekci, vyšetřování komplexních hrozeb a náležité reakce na ně. Kaspersky Sandbox je dodatečná vrstva zabezpečení, která automaticky chrání před pokročilými hrozbami schopnými obejít ochranu koncových bodů. Na základě technologie emulace dynamických hrozeb využívá Kaspersky Sandbox osvědčené postupy při boji proti komplexním hrozbám a útokům na úrovni APT, čímž zajistí automatizovanou reakci napříč všemi koncovými body.

Pokročilá detekce hrozeb s automatickými reakcemi

Doba, kdy malware býval jednoduchý, je dávno pryč. Současné a mnohem komplikovanější hrozby způsobují mnohem větší škody a ztráty a dokážou se dlouho skrývat uvnitř organizace bez povšimnutí. Komplexní kyberútoky jsou dnes levnější a stále častější. I firmy a organizace, které si dříve myslely, že se jich tyto hrozby netýkají, se nyní před nimi musí mít na pozoru.

Služba Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response) ve variantě Optimum chrání před složitými a sofistikovanými hrozbami pomocí pokročilé detekce, zjednodušeného prošetřování a automatických reakcí. Dokážete tak nejen odhalovat hrozby, ale také zjišťovat jejich rozsah a původ a efektivně na ně reagovat, dříve než naruší fungování vaší organizace.

Trendem začíná být nepřetržitá detekce hrozeb

Mnoho organizací přistupuje k incidentům kybernetické bezpečnosti na základě výstrah a soustřeďuje se na vyřešení poté, co k incidentu došlo. Mezitím se ale mimo dosah radaru pohybují jiné hrozby a bezpečí je jen falešným pocitem. Moderní společnosti si stále více uvědomují potřebu, aktivně v podnikové infrastruktuře vyhledávat hrozby, které dosud nebyly zjištěny, ale mohou být aktivní a k útoku se připravovat.

Služba Kaspersky MDR (Managed Detection and Response) poskytuje pokročilou nepřetržitou ochranu před rostoucím množstvím hrozeb, které obcházejí automatické bezpečnostní bariéry a ulevuje organizacím, které mají problém najít specializované pracovníky nebo mají omezené vlastní zdroje. Tato služba má varianty Optimum a Expert, které nabízí různě vyspělou úroveň kybernetického zabezpečení IT.

Kontakt na AC specialistu a poptávka

Pokud vás informace k této oblasti naší nabídky zaujaly, máte specifické dotazy či zájem o upřesnění k vaší konkrétní situaci, kontaktujte AC specialistu: Lukáš Hrubý, lukas.hruby@autocont.cz.

S obchodní poptávkou se obraťte na svého AUTOCONT obchodníka. Pokud ještě nepatříte k našim zákazníkům, vyhledejte kontaktní údaje našeho nejbližšího regionálního centra. Jsme nablízku v každém kraji a rádi vám pomůžeme s jakoukoliv IT potřebou vaší organizace.

Chcete více informací?