Vydajte sa s Kaspersky na bezpečnú cestu do budúcnosti

Kaspersky patrí medzi najrýchlejšie rastúce spoločnosti, ktoré sa zaoberajú zabezpečením informačných technológií. Jej produkty patria k najtestovanejším a najoceňovanejším na svete v oblasti kybernetickej ochrany.

Spoločnosť Kaspersky je dnes najväčšia, svetová a súkromná spoločnosť na poli zabezpečenia IT. V posledných rokoch produkty Kaspersky podstúpili desiatky nezávislých testov a recenzií, vo veľkej väčšine sa im darí získavať víťazstvo, či sa umiestňujú na stupňoch víťazov. Spoločnosť silne investuje do vývoja, v snahe čo najviac napĺňať svoju misiu. "Sme tu, aby sme chránili svet." A to nielen dnes, ale aj v budúcnosti.

Dynamicky postupujúce digitalizácie väčšiny podnikových procesov prináša zvyšujúce sa kybernetické riziká pre mnoho firiem a organizácií. Veríme teda, že aktuálne možnosti a varianty dostupných technológií Kaspersky môžu byť inšpiráciou aj pre vaše dnešné i budúce potreby.

Základom je kvalitný endpoint ochrana vašej organizácie

Balíky Kaspersky Endpoint Security for Business kombinujú viacvrstvové zabezpečenie koncových bodov s rozšírenými ovládacími nástrojmi účinnej ochrany, ktorá sa rýchlo prispôsobuje novým hrozbám. Balík vo variante Select poskytuje základnú ochranu koncových firemných zariadení a súborových serverov pred všetkými typmi hrozieb. Variant Advanced pridáva zvýšenú ochranu pre servery, obsahuje nástroje pre šifrovanie aj patch management a ponúka pokročilú integráciu do SIEM nástrojov. Najvyššia varianta Total Security doplňuje všetko vyššie uvedené o ochranu poštových serverov.

Účelná konzola Kaspersky pre správu zabezpečenia a systémov šetrí cenný čas a zdroje, zatiaľ čo ďalšie obranné vrstvy pomáhajú eliminovať zraniteľné miesta a poskytujú ďalšiu ochranu citlivých dát. Pomocou tejto konzoly môžu správcovia zobraziť a spravovať celý bezpečnostný sektor a aplikovať zvolené zásady zabezpečenia na každý koncový bod vašej firmy či organizácie. To pomáha s rýchlou implementáciou zabezpečenia s minimom prerušení a starostí za pomoci celého radu prednastavených scenárov. Medzi kľúčové funkcie patrí napríklad ochrana pred súborovými, webovými a mailovými hrozbami, brána firewall alebo ochrana pred ransomware s funkciou Exploit Prevention, ktoré dokážu detekovať a odraziť aj nové a neznáme hrozby.

Cloudový sandbox ako dodatočná vrstva obrany

Súčasné a pokročilé kyberútoky môžu paralyzovať celú spoločnosť, alebo spôsobiť ekonomický otras či stratu reputácie. Strata finančných prostriedkov, obchodného tajomstva alebo dôvery zákazníkov, v dôsledku zlyhania poskytovaní služieb a podobných negatívnych dopadov spojených s útokom, môžu mať vážny dopad na stabilitu a prosperitu spoločnosti.

Na ochranu pred rýchlo sa rozvíjajúcimi kyberútokmi nie sú tradičné nástroje určené na ochranu perimetra siete alebo pracovných staníc a serverov dostačujúce. Len antivírusová ochrana, firewall, e-mailové a internetové brány alebo proxy servera a podobne, sú dnes naozaj nedostačujúce.

Moderne zmýšľajúce spoločnosti musia zvážiť použitie špecializovaných nástrojov na detekciu, vyšetrovanie komplexných hrozieb a náležitej reakcie na ne. Kaspersky Sandbox je dodatočná vrstva zabezpečenia, ktorá automaticky chráni pred pokročilými hrozbami schopnými obísť ochranu koncových bodov. Na základe technológie emulácie dynamických hrozieb využíva Kaspersky Sandbox osvedčené postupy pri boji proti komplexným hrozbám a útokom na úrovni APT, čím zaistí automatizovanú reakciu naprieč všetkými koncovými bodmi.

Pokročilá detekcia hrozieb s automatickými reakciami

Doba, kedy malware býval jednoduchý, je dávno preč. Súčasné a oveľa komplikovanejšie hrozby spôsobujú oveľa väčšie škody a straty a dokážu sa dlho skrývať vo vnútri organizácie bez povšimnutia. Komplexné kyberútoky sú dnes lacnejšie a stále častejšie. Aj firmy a organizácie, ktoré si predtým mysleli, že sa ich tieto hrozby netýkajú, sa teraz pred nimi musia mať na pozore.

Služba Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response) vo variante Optimum chráni pred zložitými a sofistikovanými hrozbami pomocou pokročilej detekcie, zjednodušenému vyšetrovaniu a automatických reakcií. Dokážete tak nielen odhaľovať hrozby, ale tiež zisťovať ich rozsah a pôvod a efektívne na ne reagovať, skôr než naruší fungovanie vašej organizácie.

Trendom začína byť nepretržitá detekcia hrozieb

Mnoho organizácií pristupuje k incidentom kybernetickej bezpečnosti na základe výstrah a sústreďuje sa na vyriešenie potom, čo k incidentu došlo. Medzitým sa ale mimo dosahu radaru pohybujú iné hrozby a bezpečie je len falošným pocitom. Moderné spoločnosti si stále viac uvedomujú potrebu, aktívne vyhľadávať hrozby v podnikovej infraštruktúre, ktoré doteraz neboli zistené, ale môžu byť aktívne a k útoku sa pripravovať.

Služba Kaspersky MDR (Managed Detection and Response) poskytuje pokročilú nepretržitú ochranu pred rastúcim množstvom hrozieb, ktoré obchádzajú automatické bezpečnostné bariéry a uľavuje organizáciám, ktoré majú problém nájsť špecializovaných pracovníkov alebo majú obmedzené vlastné zdroje. Táto služba má varianty Optimum a Expert, ktoré ponúka rôzne vyspelú úroveň kybernetického zabezpečenia IT.

Kontakt na AC špecialistu a dopyt

Ak vás informácie k tejto oblasti našej ponuky zaujali, máte špecifické otázky či záujem o upresnenie k vašej konkrétnej situácii, kontaktujte AC špecialistu: Marián Mifkovič, marian.mifkovic@autocont.sk.

S obchodným dopytom sa obráťte na svojho AUTOCONT obchodníka. Ak ešte nepatríte k našim zákazníkom, vyhľadajte kontaktné údaje nášho najbližšieho regionálního centra. Sme nablízku v každom kraji a radi vám pomôžeme s akoukoľvek IT potrebou vašej organizácie.

Chcete viac informácií?