Dynamics 365 řeší CRM v neziskové organizaci

AUTOCONT nahradil původní CRM řešení moderním a flexibilním systémem, který by při jednoduchém ovládání umožnil maximální přístup k uloženým datům celému týmu neziskové organizace SOS dětské vesničky.

SOS dětské vesničky jsou nejstarší neziskovou organizací pomáhající v Česku ohroženým dětem. Cílem neziskové organizace bylo nasazení nového CRM systému, který nahradí stávající  neefektivní způsob práce s daty neumožňující především filtraci ani exporty potřebné pro práci fundraisingového týmu a nepodporoval automatické rozesílání e-mailů. Původní systém tak byl nahrazen moderním řešením postaveným na platformě Microsoft Dynamics 365 a specialisty AUTOCONTu navrženým tak, aby splňoval specifické a individuální požadavky neziskové organizace. 
V praxi to znamenalo vybudování systému na míru fungování neziskové organizace, avšak s maximálním využitím možností, které poskytuje standard Microsoft Dynamics 365 for Sales.

Více o projektu a řešení naleznete v případové studii.

Chcete více informací?