Efektivní přístup k elektronickým službám státu

Kulatý stůl na téma eGovernment. Bezpečný a efektivní přístup občanů k digitálním službám státní správy prostřednictvím elektronických identit a identitních bran.

Hlavním tématem kulatého stolu je bezpečný a efektivní přístup občanů k digitálním službám státní správy prostřednictvím elektronických identit a identitních bran. Zkušenosti z nasazení pilotních projektů a z praxe přednesou nejen odborníci ze společnosti AUTOCONT, ale také zástupci z řad veřejné správy a partnerských organizací.

Dlouhodobá mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452) podpořeného z Operačního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání“.

Datum a čas

10.06.2021, 09:00 - 12:00

Místo konání

online

Program

  • Zahájení webináře – úvodní slovo
  • Efektivní a smart řízení identit  - Jak moc je důležité znát vaše uživatele a co to pro vás znamená? Je možné řízení identit automatizovat? Interní, externí, privilegované identity, IoT. Bezpečnost vs ergonomie uživatelských přístupů. Jaký vliv má GDPR na řízení identit?
  • eGovernment – zkušenosti z realizovaných projektů - Portál Občana a podpora celostátního sčítání lidu 
  • Automatizace firemních procesů ve vazbě na identity - řešení oběhu Řízené dokumentace, Elektronické podepisování dokumentů, Portálové aplikace
  • Integrace projektu “Čistá Ostrava” do Service Desk systému
  • Role kybernetické bezpečnosti v konceptu Smart Cities
  • Závěry a ukončení kulatého stolu

 

Prezentující:

Radim Drgáč, vedoucí IAM divize. Zkušenosti s implementacemi zavádění systémů pro řízení identit a vývojem SW produktů z této oblasti.
Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina, předseda pracovní skupiny GIS krajů, člen Řídícího výboru Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost ČR.
Jiří Šilhán, vedoucí vývojového oddělení. Zkušenosti s rozsáhlými implementačními projekty.
Šimon Petrůj, konzultant. Specialista na digitální transformaci, portálová řešení a automatizaci procesů, zkušenosti s implementacemi zavádění DMS a portálových řešení.
Michal Hrotík, ředitel OVANET. Přes 20 let působení v ICT, posledních 12 let na pozici výkonného managementu. Zkušenosti s řízením a implementací ICT ve státní správě.
Lubomír Karas, konzultant ALVAO. Více než 27 let v oblasti ICT a 20 let na různých pozicích výkonného managementu v oblasti ICT. Zkušenosti s vrcholovým managementem mezinárodních projektů v oblasti ICT a restrukturalizací ITSM. V ALVAO více než 8 let.
Luděk Mandok, bezpečnostní manažer Statutárního města Ostravy. Specialista na bezpečnostní aspekty IT prostředí.

Srdečně zvou

Vladimír Vybíral, ředitel krajského zastoupení AUTOCONT a.s.

Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., hlavní garant projektu

Kontakty

V případě zájmu o další informace kontaktujte Kamilu Raškovou. Individuální dotazy k tématu akce směřujte na Jana Matulu.

Chcete více informací?