Bezpečnost a ochrana dat s řešením Microsoft

Představíme Vám Microsoft technologie na ochranu zařízení a dat, které tuto problematiku řeší jak na koncových stanicích, tak v cloudu Microsoft 365.

Dnešní způsoby práce a „covidová“ doba více a více komplikuje bezpečnostní problematiku právě firmám a organizacím. Spousta zaměstnanců pracuje z domu a zabezpečení koncových zařízení a podnikových dat často neodpovídá situaci dnešního světa. Microsoft do vývoje v oblasti bezpečnosti za poslední roky silně investoval a svými produkty dnes dokáže zabezpečit v globální šíři celou organizaci. Představíme vám bezpečnostní technologie Microsoft, které mohou v této problematice pomoci jak na koncových zařízeních uživatele, tak v cloudové infrastruktuře Microsoft 365.

Datum a čas

01.06.2021, 10:00 - 11:00

Místo konání

AC WEBINÁŘ

Program

  • 10:00 Zahájení webináře, informace na úvod
  • Představení bezpečnostních technologií Microsoft na ochranu před kybernetickými hrozbami v on-premise i cloudu Microsoft 365
  • Představení Microsoft technologií na ochranu před únikem citlivých informací ze společnosti jak z on-premise prostředí, tak z cloudu Microsoft 365
  • Představení dalších technologií, které doplňují globální zabezpečení společnosti
  • Otázky a odpovědi
  • 11:00 Ukončení webináře

Za společnost AUTOCONT a.s. srdečně zve
Jan Strnad, Security Architekt

Anketa

Dovolujeme si vás požádat o zpětnou vazbu zodpovězením otázek na tomto odkazu.

Tři účastníci ankety obdrží jednu z následujících zajímavých cen.

Kontakty

V případě zájmu o další informace kontaktujte Kamilu Raškovou. Individuální dotazy k tématu akce směřujte na Jana Strnada.

Chcete více informací?