Jak na modernizaci IT s MS AZURE

Seminář nabitý informacemi k tématu migrace firemní it infrastruktury, databází a aplikací do cloudového prostředí MS azure a MS azure Stack.

K jednotlivým tématům jsme připravili živá dema migračních postupů a nástrojů. Podělíme se s vámi také o zkušenosti s migrací do prvního českého pleazureStacku, řešení provozovaného v datacentru DataSpring. Prohlídka DC je součástí programu.

Datum a čas

03.09.2020, 10:00 - 17:00

Místo konání

DC DataSpring, Lužice u Hodonína

Program

 • Migrace IT infrastruktury do Azure, migrační scénáře, migrační nástroje (Daniel Bořík, AUTOCONT)
 • Live demo:
  • Migrace fyzického a virtuálního serveru do MS Azure (Daniel Bořík, AUTOCONT)
  • Azure Migrate Server Assessment + Server Migration Tools (Daniel Bořík, AUTOCONT)
 • Zkušenosti s migrací do pleAzureStack (Petr Dekař, DataSpring)
 • Oběd
 • Prezentace migračních nástrojů a postupů pro databáze a aplikace (Roman Boba, AUTOCONT)
 • Live demo:
  • Migrace SQL do Azure s použitím nástroje Azure Migrate (Jozef Bača, AUTOCONT)
  • Azure Migrate Appliance, Azure Database Migration Service (Josef Bača, AUTOCONT)
  • Online/offline migrace, migrace aplikace do Azure VM nebo AppServices (Jozef Bača, AUTOCONT)
 • Prohlídka datového centra
 • Večerní blok programu od 18 hodin: večeře, degustace a ubytování

Těšíme se na vás.

Kontakty

V případě zájmu o další informace k akci kontaktujte:

Pavla Vymětalová, specialista marketingu AUTOCONT a.s., e-mail: pavla.vymetalova@autocont.cz

Chcete více informací?