Bezpečné a efektivní využívání IT služeb ve zdravotnictví - inspirace úspěšným projektem

Představíme vám úspěšnou realizaci projektu, zaměřeného na zvýšení bezpečnosti IT služeb, zefektivnění a zjednodušení práce zaměstnanců. Podělíme se s vámi o zkušenost, jakými nástroji bylo těchto cílů dosaženo.

Cílem rozsáhlého projektu „Bezpečnost informačních systémů nemocnice“ pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě, bylo povýšení stávajícího IT prostředí na úroveň odpovídající aktuálním požadavkům legislativy, kybernetické bezpečnosti a zajišťujícího efektivitu zdravotnického personálu. Bylo nutné zvýšit odolnost informačních systémů proti kybernetickým hrozbám, sjednotit ověřování uživatelů a centralizovat jejich správu. Za implementaci IT služeb v PNO získala naše společnost v roce 2020 ocenění „IT projekt roku“.

Datum a čas

16.03.2021, 10:00 - 11:00

Místo konání

AC WEBINÁŘ

Program

  • 10:00 Zahájení webináře, informace na úvod
  • Představení projektu - případová studie Psychiatrické nemocnice v Opavě
  • Cíle projektu, řešení, ukázky vybraných technologií
  • Další zajímavé implementace
  • Otázky a odpovědi
  • 11:00 Ukončení webináře

Srdečně zvou
Vladimír Střálka za společnost Citrix Systems Czech Republic s.r.o.
Petr Kasan a Bohumír Strnad za společnost AUTOCONT a.s.

Anketa

Dovolujeme si vás požádat o zpětnou vazbu zodpovězením otázek na tomto odkazu.

Tři účastníci ankety obdrží jednu z následujících zajímavých cen.

Kontakty

V případě zájmu o další informace kontaktujte Kamilu Raškovou. Individuální dotazy k tématu akce směřujte na Petra Kasana.

Chcete více informací?