HP notebooky a počítače – dnes komfortne odkiaľkoľvek

Pozrieme sa na portfólio koncových zariadení.

Bližšie si priblížime nové generácie HP produktov, ich benefity pre organizácie a koncových užívateľov, správu a bezpečnosť koncových zariadení. Zameriame sa na ekológiu - nový smer pri výbere koncových zariadení.

Datum a čas

18.05.2021, 10:30 - 11:45

Místo konání

AC WEBINÁR

Program

10:30 Úvod
Notebooky update (Tomáš Hlubocký)
Počítače update (Vit Janeba)
Workstations update (Jiří Stříž)
Computing Solutions (Dušan Pražienka)
11:45 Otázky a odpovede

Za spoločnosť AUTOCONT s.r.o. srdečne pozývajú
Peter Trajlinek, obchodný riaditeľ  a Radoslav Bendík, IT manažér

Anketa

Dovolujeme si vás požádat o zpětnou vazbu zodpovězením otázek na tomto odkazu.

Tři účastníci ankety obdrží jednu z následujících zajímavých cen.

Kontakty

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte Moniku Halapinovú. Individuálne otázky k téme akcie smerujte na Radoslava Bendíka.

Chcete více informací?