PROGRAM

09:00 - 10:00

Příjezd, registrace, "první" káva :)

10:00 - 10:10

Přivítání

10:10 - 10:25

Krajské datové sítě – Kraj Vysočina

P. Pavlinec / M. Procházka (Kraj Vysočina)

současný stav a plánovaný rozvoj 

10:25 - 10:40

Krajské datové sítě – Plzeňský kraj

E. Pečenková (Plzeňský kraj)

současný stav a rozvoj 

10:40 - 10:55

Krajské datové sítě – Zlínský kraj

T. Zimáček (Zlínský kraj)

současný stav a rozvoj 

10:55 - 11:10

Krajské datové sítě – Pardubický kraj

D.Rezler (Pardubický kraj)

současný stav a rozvoj 

11:10 - 11:30

Coffee Break

11:30 - 12:00

Stav CMS

M. Kulich (NAKIT)

příprava ostrovního režimu, cvičení

12:00 - 12:30

Služby Cesnetu pro ostrovní režim

T. Košňar, R. Igliar (CESNET)

hSOC VRF, ulozte...

12:30 - 14:00

Oběd

14:00 - 14:30

Výzvy IROP na neveřejné sítě

A. Pekárek (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

14:30 - 15:00

DNS služby v ČR

CZ NIC M. Hampl, T. Hála

15:00 - 15:20

Jak se staví neveřejná 5G síť

J. Hofman (Metropolnet)

15:20 - 15:40

Coffee Break

15:40 - 16:00

Praktické využití integračních možností sběrnice eGSB

P. Kolář (VoZP)

16:00 - 16:20

Mapa elektronických komunikací – není jen jedna!

M.Manhart, T. Kafka BCO

„Mapové podklady, sběr dat => Mapa internetu, jak kontrolovat a reklamovat data. Analýza výstupu dotazníku Digitální technické mapy krajů – dotazníkové šetření. Foto/video dokumentace stavby v mapě bez speciálních zařízení.“

16:20 - 16:50

Praktické dopady novely ZoKB (NIS2)

P. Vejmělek (AUTOCONT)

16:50 - 17:00

Závěr a slosování o … nechte se překvapit :-)

Chcete více informací?