Managing Knowledge Worker Quality

Kód kurzu: ITQIKWQ

Naše společnost je akreditovaným partnerem a držitelem kompetence Accredited IT Quality Expert (AITQE). Některé z termínů kurzu ORGANIZUJEME SE SPOLEČNOSTÍ Q4IT.

Cíl kurzu

Účastníci se naučí hlavní rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním řízením, charakteristiky práce znalostního pracovníka, konceptem Collaboration Experience, konceptem analýzy kvality znalostního pracovníka jako diametrálně odlišného konceptu od měření produktivity.

Délka a cena

16 vyučovacích hodin ve dvou dnech včetně certifikačního testu

18 860 Kč (cena je uvedena bez DPH)

Místo a termín konání

Obsah

 • Geneze modelů řízení v IT, Iatrogenic management – nežádoucí efekty některých metodik řízení
 • Kvantitativní metriky a jejich limitace pro nerutinní práci
 • Kvalitativní metriky jako hlavní kritérium pro komplexní práci, primární a sekundární metriky
 • Charakteristika Knowledge Work jako protiklad k předdefinovaným procesům či workflow
 • Kolaborativní sítě a komplementarita kvality a kvantity, praktické cvičení a šablony pro využití v praxi
 • Metodika analýzy kvality znalostního pracovníka – KWQI Knowledge Worker Quality Index
 • Kompozitní indikátor Value of Knowledge Worker VKW
 • 6 dimenzí kvality znalostního pracovníka a způsob analýzy, praktické postupy a šablony
 • Metoda analýzy vnímání spolupráce – CLX a CLQ– collaboration experience and collaboration quality
 • Motivace a výkonnost znalostního pracovníka
 • Online certifikační zkouška Certification Managing Knowledge Worker Quality CMKWQ.

Výchozí znalosti

Pro kurz není povinná účast na žádném kurzu, doporučujeme však se seznámit s metodikou IT Quality Index, kurz IT Quality Foundation a IT Quality Manager, dále s modelem pro kolaborativní řízení DCMM Masterclass. Doporučená literatura IT Quality Index 2022 Edition, ISBN 9798543925812.

Navazující kurzy

 • IT Quality Manager
Chcete více informací?