IT Quality Expert

Kód kurzu: ITQIE

Naše společnost je akreditovaným partnerem a držitelem kompetence Accredited IT Quality Expert (AITQE). Některé z termínů kurzu ORGANIZUJEME SE SPOLEČNOSTÍ Q4IT.

Cíl kurzu

Tato kvalifikace představuje odbornou úroveň znalostí v rámci indexu kvality informačních technologií a konceptu kvantifikace kvality IT do formy zaměřené na řízení. Účastníci kurzu získají odborné znalosti o 48 rozměrech kvality, o tom, jak posoudit aktuální a cílové úrovně a jak identifikovat oblasti s největším potenciálem zlepšení. Kandidáti se naučí řídit hodnocení kvality, zpracovat zjištěné informace a interpretovat a sdělovat výsledná data. Účastníci získají znalosti o tom, jak zaměřit komunikaci s podnikatelskou sférou na celkovou kvalitu IT spíše než na provozní výkony založené na množství. Kandidáti se seznámí s logikou centrálního zpracování dat, licenčními pravidly a způsobem práce v rámci komunity ITQI. Dovednosti SFIA: řízení kvality QUMG 5-7, Audit AUDT 5-6, Measurement MEAS 5-6

Délka a cena

16 vyučovacích hodin ve dvou dnech včetně certifikačního testu

18 860 Kč (cena je uvedena bez DPH)

Místo a termín konání

Obsah

První den (identický s kurzem IT Quality Foundation):

 • Hodnocení kvality IT - Motivace.
 • Přehled tradičních přístupů kvality a jejich omezení.
 • Architektonický návrh holistického hodnocení kvality IT.
 • Index kvality IT - model, zásady a definice kvality IT.
 • 6 domén a 48 dimenzí kvality: o Obchod / Zákazníci o Lidský kapitál o Služby o Procesy o Nástroje o Vzhled, vystupování • Hodnocení kvality informačních technologií - plánování, organizace a metoda hodnocení.
 • Analýza a zpracování, benchmarking • Interpretovat výsledky, vytvářet souhrnné přehledy a výsledky prezentací.
 • Hodnota řízení kvality pro firmu, navazující kvalitativní metriky CLQ, CLX, KWQI.

Druhý den

 • Řízení hodnocení - Kdo / co / jak
 • Ověření. • Zpracování dat - logika.
 • Zpracování výstupů, vizualizace a prezentaci zúčastněným stranám.
 • Online certifikační zkouška Certified IT Quality Expert CITQE, úspěšní kandidáti budou uvedeni v registru SCR – Successful Candidate Register.

Výchozí znalosti

Žádné. Doporučené kurzy ITIL® 4. Kurz je určen zkušeným IT manažerům, konzultantům s dlouhodobou zkušeností s metodami řízení IT – oblast IT governance.

Navazující kurzy

 • IT Quality Manager
 • Managing Knowledge Worker Quality
Chcete více informací?