Podnikové aplikace PowerApps nyní ještě snadněji

Vytvářet a sdílet vlastní podnikové aplikace je nyní možné i bez programování! S poslední verzí podnikových aplikací Dynamics 365 nově přichází i Model-driven apps pro PowerApps!

Základem Model-driven apps jsou data ve službě Common Data Service for Apps (CDS), která je součástí platformy Dynamics 365 a PowerApps. CDS umožňuje bezpečně ukládat a spravovat data klíčových podnikových aplikací pro potřeby jejich integrace. Současně CDS také vytváří kvalitní jednotnou firemní bázi sdílených dat, využitelnou i mimo ERP a CRM aplikace Dynamics 365.

Data v CDS jsou uložena ve formě entit. CDS obsahuje více než sto připravených standardních entit, např. Zákazník nebo Produkt, které můžete snadno rozšířit o další atributy nebo vytvořit zcela nové vlastní entity pro potřeby vaší firmy nebo organizace. Mezi entitami lze definovat vazby a vytvořit tak datový model aplikace. To vše v intuitivním webovém prostředí PowerApps.

Obrázek 1: Prostředí Model-Driven Apps pro PowerApps

Pomocí Model-driven apps můžete nad daty v CDS entitách velmi rychle vytvářet vlastní business aplikace. Vytváření Model-driven apps opět začíná na webovém portále PowerApps. Nejprve je potřeba sestavit navigační strukturu aplikace, složenou z oblastí, skupin a podoblastí. Ke každé z podoblastí v takto vytvořené navigaci následně připojíme např. entitu z CDS a ze seznamu vybereme, která zobrazení chceme zpřístupnit. Pak už stačí jen uložit, publikovat a funkční aplikace nad sdílenými daty je hotová!

Vytvořená cloud aplikace má přehledné uživatelské prostředí s responzivním designem, který se přizpůsobí použitému prohlížeči a mobilní platformě. Pokud již znáte platformu Dynamics 365, znáte vlastně i Model-driven apps. Využívají totiž stejné Unified Interface klientské prostředí a vlastní tvorba Model-driven apps je podobná přizpůsobení aplikací Dynamics 365.

Možnosti Model-driven apps tím však teprve začínají. Model-driven aplikace může sdružovat různé typy obsahu včetně dashboardů, formulářů, přehledových zobrazení, grafů a podnikových procesů. Jako obsah lze kromě CDS entit zvolit i dashboard, webový zdroj nebo URL. Do aplikace je možné snadno vložit např. Power BI report nebo dotazník v Office Forms. Automatizaci a integraci dat je možné zajistit díky integraci aplikací s Microsoft Flow.

Obrázek 2: Vizualizace dat prostřednictvím Model-Driven Apps pro PowerApps

Průběh práce v aplikaci může být řízena podle definovaných business process flows. Konzistentní proces zajistí, že uživatelé aplikace se soustředí na svou práci, aniž aby si museli pamatovat přesný sled jednotlivých operací, které mají provést. Procesy mohou být jednouché i složené a mohou se v čase měnit. Pomocí procesů lze v praxi snadno řídit např. průběh evidence obchodního případu, zákaznické reklamace nebo zpracování žádanky.

Obecně velkou výhodou PowerApps aplikací je snadné sdílení v organizaci při zajištění požadované bezpečnosti. V tomto směru nejsou ani Model-driven apps výjimkou. Přístup k vytvořeným aplikacím lze nastavit a řídit pomocí přiřazení uživatelských rolí. Tak je  možné přesně definovat, kdo se k dané aplikaci dostane. Přitom není uživatel omezen použitým zařízením a díky provozu v cloud prostředí se může k aplikaci přihlásit odkudkoli i mimo síť organizace.

Omezeni nejste ani v možnostech přenosu aplikace mezi prostředími, například z vývojového do testovacího či produkčního. Model-driven aplikace lze exportovat do souboru jako solution, importovat a tím přenést i do jiného PowerApps prostředí.

Přesvědčte se sami, že tvorba Model-driven apps je jednoduchá. Stačí si na https://powerapps.microsoft.com zaregistrovat zkušební verzi a můžete zdarma okamžitě začít!

Autor článku: Tomáš Novák

Chcete více informací?