PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA řídí svůj byznys s Dynamics AX

AUTOCONT nahradil původní roztříštěný systém moderním řešením na platformě Dynamics AX. Vytvořením jednotného efektivního systému pokryla společnost PRAKAB veškeré klíčové procesy a propojila do té doby oddělené agendy.

Společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA je expertem v oblasti výroby kabelů a vodičů různých rozměrů a použití. Cílem nasazení nového systému bylo vedle podchycení veškerých firemních procesů sjednocení datové základny. Díky Dynamics AX má společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA firemní data pod kontrolou. Implementace nového informačního systému přinesla spoustu dalších výhod jako odstranění nepřehledných evidencí, snížení chybovosti či snížení závislosti na interním IT.

Více informací naleznete v případové studii.

Více informací k řešení Dynamics AX a dalším aplikacím z rodiny Dynamics naleznete na produktovém webu ACDynamics365.cz.

 
Chcete více informací?