Nejlepší aplikace na úkoly? Microsoft Teams.

Hrnou se na vás ze všech stran? Z porad, projektů, požadavky ve firmě, ale i doma, nákupy … To jsou úkoly! Jedinou možností, jak se v nich neztratit, je mít vše na jednom místě.

Na jednom místě, ale ne v sešitu, ne na lístečcích, v mnoha aplikacích, ale koncentrované do jedné aplikace. Že jeden systém nestačí? Samozřejmě, jinak si poznačíte pracovní úkol od nadřízeného a jinak, co máte nakoupit.

Už dříve jste mohli evidovat své úkoly do samostatných aplikací. Microsoft 365 má pro týmové úkoly Planner a pro osobní úkoly To Do.

Ale nyní došlo k integraci úkolů z Planneru a z To Do na jedno místo. A to do aplikace, kterou používáte každý den, ne-li každou hodinu. Do Microsoft Teams. Nejde o revoluci, ale spíše o evoluční vývoj Planneru a To Do. V levém panelu Teams najdete centrální pohled na své úkoly v osobní aplikaci Planner.

ukoly1.png

V levém panelu klikněte do třech teček a zvolte Planner. Do tohoto pohledu se schází úkoly ze všech plánů, z osobních úkolů i ze seznamů úkolů. Drží si stále vlastnosti v závislosti na svém původu:

Moje úkoly:

  • Úkoly - vidíte úkoly, které jste si poznačili v aplikaci To Do.
  • Důležité - jde o filtrovaný pohled přes všechny úkoly, z plánů Planneru i To Do, který zobrazuje úkoly označené jako důležité.
  • Naplánováno - termínované úkoly. Vidíte pouze aktivní úkoly, v horní nabídce se můžete přepnout na dokončené, pokud chcete provést kontrolu.
  • Přirazeno mně - jsou přiřazené úkoly z Planerových plánů.
  • A následují seznamy úkolů, které jste si v To Do založili, nebo které s vámi někdo sdílel.

ukoly2.png

Jak už bylo uvedeno, úkoly si přináší z původní aplikace své vlastnosti. Jiné údaje můžete zadat u úkolu z To Do a jiné u úkolu pocházejícího z plánu Planneru. I když je vidíte v jednom pohledu. Už jste dokončili osobní úkol? Klikněte u něj do třech teček a nastavte stav průběhu na Dokončeno.

ukoly2B.png

Sdílené plány:
V sekci Sdílené plány najdete plány týmů, do kterých jste zařazeni. Ano, přehled svých úkolů z plánů máte ve volbě Přiřazeno mně, ale pokud chcete mít přehled o všech úkolech tohoto plánu, vidět, kdo co z týmu má ještě dokončit, pak je tu pohled na celý plán. Stačí zvolit tým a plán – pokud je v týmu více plánů.

ukoly3.png

Nejen, že vidíte úkoly plánu, stav rozpracovanosti, komu byl úkol přiřazen, termín, ale tento centrální pohled nemusíte opustit, ani když chcete zadat aktuální hodnoty. Už jste na úkolu začali pracovat? Klikněte do třech teček a ve volbě Průběh zaškrtněte, že úkol probíhá. A nebo zadejte cokoli dalšího.

Planner vám nabízí i další pohledy – na panel úkolů, na grafické vyjádření stavu projektu, na kalendářové uspořádání úkolů. I tyto pohledy jsou dostupné ve vaší osobní aplikaci Planner.

ukoly4.png

Závěrem

Jde o přehled, informovanost a efektivnost. Přenesení všech úkolů do koncentrovaného pohledu v Teams přináší nový zážitek. Zůstáváte v Teams, nepřepínáte se do jiných aplikací, nehledáte.

Jeden typ úkolů však stále zbývá. Úkoly, které k vám doputují e-mailem. Pokud si označíte e-mailovou zprávu k vyřízení (pomocí příznaku), přehled těchto e-mailových úkolů v osobní aplikaci Planner v Teams nenajdete. Tady nezbývá než otevřít aplikaci To Do.

A teď už ty úkoly musíte jen udělat, to za Vás Teams nezařídí. 😊

Chcete se dozvědět více informací o našich zkušenostech a chytrých řešení? Rádi Vám odpovíme, kontaktujte nás

Chcete více informací?