Efektivní nábor s Dynamics 365 for Talent a LinkedIn

Dvě třetiny vedoucích pracovníků uvádí, že je na trhu práce nedostatek talentovaných lidí. S digitální transformací navíc přichází změna způsobu, jakým pracujeme. Hledání zkušených lidí se tak stává stále náročnějším.

Nic nemá na obchodní výsledky tak velký vliv jako samotní lidé. Pečlivě vybraní zaměstnanci zajišťují firmě nedocenitelnou konkurenční výhodu. I přesto vedoucí pracovníci nevěnují dostatek času této kritické oblasti. Jsou zaneprázdnění jinými, pro ně důležitějšími, úkoly a těžko hledají čas na vyhledávání, adopci a rozvoj zaměstnanců a administrativu s tím spojenou.

Problém představují i zažité zvyklosti v oblasti lidských zdrojů. Jsou složité a neodpovídají potřebám dnešní společnosti. Často jsou úzce orientované na byznys  a opomíjí tak samotné  zaměstnance. Výsledkem je špatná zkušenost uchazeče o zaměstnání, nízké procento přijatých nabídek a dlouhodobě neobsazené pozice. Bez výkonných lidí ale netrpí jen produktivita týmu. Zavádění nových výrobků a služeb na trh se prodlužuje, nenaplňují se očekávání zákazníků, ti následně odejdou ke konkurenci a firma v konečném důsledku nedokáže na trhu dlouhodobě přežít.

Digitální transformace v oblasti lidských zdrojů zásadně urychluje přeměnu firemní kultury i způsobu práce zaměstnanců potřebnou pro udržení vaší firmy na špici.

Moderní HR řešení přistupují k zaměstnancům jako k „lidskému kapitálu“. Proto se Microsoft Dynamics 365 for Talent soustředí na vytvoření tohoto kapitálu prostřednictvím společně získávaných a budovaných zkušeností uchazečů, nováčků i stálých zaměstnanců. Cílem je usnadnit spolupráci HR specialistů s odpovědnými manažery a pomoci s hledáním takových zaměstnanců, kteří mají požadované dovednosti a dobře zapadnou mezi ostatní členy týmu. Aplikace Dynamics 365 for Talent je zaměřená na lidi a jejich motivaci, pomáhá jim orientovat se na úspěch a dosáhnout tak co nejrychleji pozitivního vlivu na obchodní výsledky společnosti.

Dnešní HR pracovníci hledají oporu v moderních nástrojích, aby byli schopni vyhledat a zaujmout talenty na odpovídající úrovni. Různorodost technologií však často vede k chybovosti a neefektivní komunikaci mezi náboráři a vedoucími pracovníky. Aplikace Dynamics 365 for Talent je proto plně integrována s nástrojem LinkedIn Recruiter, který HR pracovníkům zajišťuje přístup do největší sítě talentů na světě. Náboráři jsou tak schopni sestavit a zobrazit si uchazečovu cestu přijímacím řízením bez přecházení mezi různými aplikacemi a bez ztráty klíčových informací. Spojení aplikace Dynamics 365 for Talent s nástrojem LinkedIn Recruiter umožňuje nastavit vysoce efektivní procesy v oblasti lidských zdrojů napříč všemi odděleními.

Nástroj LinkedIn Recruiter pomáhá získat všechny potřebné informace o uchazečích z profesní sítě LinkedIn. Je možné z jednoho místa spravovat stav žádosti uchazeče, sledovat její historii, rozpoznat novou žádost od duplicity a vyvarovat se tak znovu oslovení stejného uchazeče. Lze také jednoduše identifikovat kandidáty, kteří se již dříve ucházeli o zaměstnání ve vaší společnosti. Náboráři pak mají k dispozici kompletní historii žádostí uchazeče včetně té aktuální a mohou s ním tak cíleně komunikovat.

Díky integraci s LinkedIn Recruiter mohou náboráři přistupovat k informacím prostřednictvím aplikace Dynamics 365 for Talent, včetně svých poznámek o uchazečích či historie komunikace přes InMail. Samozřejmostí je přístup k aktuálním profilům uchazečů přímo z prostředí Dynamics 365 for Talent. Veškeré potřebné informace jsou tak na jednom místě, lze efektivně vést pohovor, v případě potřeby operativně reagovat a uchazeči poskytnout opravdu osobní přístup.

Jedná se pouze o rámcový výčet možností, které Dynamics 365 for Talent ve spojení s LinkedIn Recruiter nabízí. Aplikace je neustále vyvíjena v souladu s novými trendy a s tím, jak se digitální transformace promítá do našeho každodenního pracovního života.

Více o Dynamics 365 for Talent i o dalších aplikacích z rodiny Dynamics 365 naleznete na produktovém webu ACDynamics365.cz.

Chcete více informací?