Business Central - nejlepší ERP nabitý inteligencí

Microsoft Dynamics 365 Business Central je moderní podnikový informační systém, určený pro malé a středně velké společnosti, které hledají komplexní a zároveň jednoduché a snadno přizpůsobitelné řešení.

Business Central přináší inteligenci a efektivitu. Procesy a chod firmy máte pod kontrolou, se zákazníky a partnery obchodujete přímo z Outlooku a veškeré důležité informace máte doslova na dlani.
Propojení s Office 365 doplňuje možnosti, které jste dříve od IS nečekali. Lze pracovat v různých jazycích a legislativní lokalizace je k dispozici pro řadu zemí včetně České republiky. Power BI integrované přímo do klienta, systému umožňuje snadno dělat inteligentní rozhodnutí na základě informací, které má uživatel vždy po ruce. Efektivita zpracování je podpořena integrací s OCR službou pro vytěžování elektronických dokladů, jako jsou například nákupní faktury nebo dobropisy. Pro schvalování dokladů a automatizaci řady procesů je k dispozici funkcionalita Workflow.

BC_Devices.png
 
 • Zpřístupní data kdykoliv a odkudkoliv. Systém máte možnost používat nejen v kanceláři, ale i na cestách. Provozovat jej lze v cloudu nebo ve vlastním prostředí (on-premises). Připojit se můžete z počítače, chytrého telefonu nebo tabletu na platformách Windows, Google Android nebo Apple iOS.
 • S produkty rodiny Office 365 a Dynamics 365 si rozumí nejlépe. Systém je těsně provázaný s Office aplikacemi a jejich nejnovějšími verzemi. Outlook klient umožňuje uživateli zpracovávat svoji agendu přímo v aplikaci Microsoft Outlook, aniž by musel přecházet do prostředí Microsoft Dynamics 365 Business Central. Propojení s Dynamics 365 Customer Engagement umožňuje sdílet a pracovat s informacemi o Vašich zákaznících napříč těmito aplikacemi.
 • Umělá Inteligence využívá historická data a vytváří například prognózy prodeje, stavu zásob nebo platební morálky zákazníků.
 • IoT umožnuje propojení Dynamics 365 Business Central se zařízeními internetu, věcí ke sběru dat a jejich dalšímu zpracování.
 • Microsoft Power Platform poskytuje řadu nástrojů pro zpracování a využití údajů Dynamics 365 Business Central. PowerBI slouží pro snadné zobrazení a analýzy dat. PowerApps přináší možnost práce s firemními daty, prostřednictvím vlastních mobilních či webových aplikací a Microsoft Flow pomáhá automatizovat pracovní postupy, jako jsou schvalování, upozorňování či shromažďování dat.
 

Moderní uživatelské prostředí

Uživatelé mají k dispozici jednotné uživatelské prostředí, dostupné ve webovém prohlížeči, tabletu, chytrém telefonu nebo ve formě univerzální Windows aplikace.
Systém obsahuje sadu předpřipravených rolí pro různé typy uživatelů, jako jsou například hlavní účetní, obchodník, nákupčí, vedoucí výroby a další. Pro každou tuto roli je kompletně přizpůsobené uživatelské rozhraní podle toho, s jakými informacemi, agendami a funkcemi daná role pracuje. Tyto předpřipravené role lze snadno dále přizpůsobovat nebo vytvářet role zcela nové.
Přívětivé uživatelské rozhraní patří mezi prioritní zaměření Microsoftu a v každém novém vydání je k dispozici celá řada vylepšení včetně doplnění mnoha klávesových zkratek usnadňujících práci uživatelů. Aktuální verze je již z velké části ovladatelná prostřednictvím klávesnice, což urychluje rutinní práce v systému.

BC_UI.png
 

Široká škála přizpůsobení uživatelského prostředí umožňuje nastavit jednotlivé agendy dle potřeb různých rolí, ale i konkrétních uživatelů. Lze skrývat či zobrazovat celé oblasti, skrývat nebo zobrazovat nové pole, nabídky, funkce a další.

BC_UI_Config.png
 
Přizpůsobit lze jak rozhraní webového klienta, tak rozhraní pro mobilní zařízení.

BC_UI_ConfigTablet.png
 

Business Central řídí všechny klíčové firemní procesy

 • Finance a účetnictví
  • Správa financí a účetnictví tvoří páteř podnikového řešení pro řízení ekonomiky podniku.  Umožňuje efektivně spravovat hlavní knihu, DPH, banky, pokladny, závazky, pohledávky, zásoby a majetek. Součástí jsou také finanční rozpočty a plánování cash flow včetně výstupů a analýz.
 • Nákup
  • Modul podporuje celý proces nákupu, počínaje správou karet zboží, dodavatelů, přes plánování zásobování, proces objednávání, příjem zboží a služeb, likvidaci faktur, až k návrhu plateb dodavatelům.
 • Sklady  
  • Základem je evidence zboží a jejich parametrů. Jsou podporovány veškeré skladové operace s automatizovaným plánování, na základě parametrů zboží a metod doplňování.
 • Řízení a plánování výroby
  • Systém umožňuje koordinovat celý proces výroby od návrhu výrobků, plánování výrobních zakázek, přes realizaci výrobního procesu, spotřebu materiálu až po naskladnění hotového produktu.
 • Prodej a marketing
  • Slouží k řízení zákaznických vztahů, evidenci kontaktů, veškerých interakcí s nimi a realizaci marketingových kampaní. Řídí celý obchodní proces od příležitosti, vytvoření nabídky, schválení objednávky až po fakturaci.
 • Projekty a zdroje
  • Funkcionalita podporuje kompletní řízení a plánování projektů a zdrojů, rozpočtování, monitorování a fakturaci zákazníkovi.
 • Servis
  • Systém umožňuje evidenci předmětů servisu, servisních smluv a plánování servisních zakázek. Lze sledovat spotřebu práce a materiálu a po ukončení vystavovat servisní faktury.
 • Lidské zdroje
  • Umožňují evidovat základní informace o zaměstnancích, jako jsou pracovní smlouvy, kvalifikace, kontakty i jejich absenci.
 

Inteligentní rozhodování prostřednictvím Power BI

Dynamics 365 Business Central umožňuje integrovat grafy a výstupy Power BI přímo do vybraných stránek včetně domovské stránky. Takto může uživatel dělat chytrá rozhodnutí na základě informací, které má vždy po ruce.

BC_PowerBI.png

V případě stránek, jako jsou přehledy zákazníků, dodavatelů, zboží a další, mohou výstupy vycházet z aktuálně vybraného záznamu. Mohou tak zobrazovat kontextové informace jako jsou prodeje po komoditách, pro konkrétního zákazníka nebo stavy zásob na jednotlivých skladech pro dané zboží.

BC_PowerBI2.png
 

Dynamics 365 Business Central v Outlooku

Díky Add-In doplňku Outlooku mohou uživatelé, jejichž denní práce je komunikace s klienty, pracovat s Dynamics 365 Business Central, aniž by opustili prostředí Outlooku. Doplněk je k dispozici, jak pro desktopový Outlook, tak pro online Office 365. Systém umí dle emailové adresy rozpoznat zákazníky i dodavatele a v případě, že kontakt ještě v databázi nemáte, nabídne jeho založení. Integrace je však mnohem inteligentnější, z textů umí rozpoznat i zboží a vytvořit pak rovnou řádky dokladů. Doplněk umožňuje z Outlooku přímo založit prodejní i nákupní doklady a pokud pak komunikujete nad konkrétní poptávkou či objednávkou, dokáže Vám daný doklad dle čísla dohledat a otevřít opět přímo v Outlooku.

BC_Outlook.png
  

Umělá inteligence a strojové učení (AI/ML)

Dynamics 365 Business Central disponuje technologií, která umožňuje integrovat služby Cortana Intelligence (AI – Artificial Intelligence) jako jsou strojové učení (ML – Machine Learning) nebo služby rozpoznávání (Cognitive services).

Strojové učení je využito pro tyto funkce:
 • Predikce pro optimální zásobování skladů
 • Prodejní prognózy
 • Predikce platební morálky

BC_AI_1.png

Služby rozpoznávání (Computer Vision API Microsoft Cognitive Services) využívá funkce Image Analyzer, která detekuje vlastnosti obrázků a přidává je ke zboží nebo kontaktům typu osoba.
 • V případě Zboží - funkce identifikuje různé vlastnosti jako je typ (stůl/židle/auto/…), barvu, materiál apod. a tyto údaje dokáže automatizovaně zaevidovat jako odpovídající atributy karty zboží.  
 • V případě Kontaktů typu osoba - funkce rozpoznává pohlaví a věk a ve formě Profilů kontaktů je uloží v systému.
 BC_AI_2.png

Internet věcí (IoT) - propojení reálného světa s ERP

Dynamics 365 Business Central zahrnuje i obecné integrační technologie umožňující propojení zařízení internetu věcí. Na bázi webových služeb je možné integrovat senzory z reálného světa, jako jsou například snímače připojené na stroje a zařízení pro odvádění výroby, různé senzory v budovách, RFID čtečky pro identifikaci osob prostřednictvím RFID karet a podobě.  Získaná data je pak možné v systému dále používat, zobrazovat formou vhodných přehledů a grafů nebo pomocí nich generovat upozornění na definované stavy (teplota, tlak, apod).

BC_IoT.png
 
Microsoft Dynamics 365 Business Central je díky své intuitivnosti a komplexnímu pokrytí firemních procesů vhodným řešením pro menší a střední velké firmy. Nabízí jim perspektivu moderního systému, který jim bude oporou s využitím nejnovějších technologií, aktuálních trendů i efektivních nástrojů komunikace.

AUTOCONT je spolehlivý dodavatel s více než dvacetiletou zkušeností s dodávkami a provozem Microsoft Dynamics řešení ve stovkách společností různých oborů.

 
Chcete více informací?