Realita

Nakolik reálně posuzujeme nebezpečí kolem nás? Nakolik věříme tomu, že se nám nemůže nic stát?

Zdá se to být neuvěřitelné, ale přestože se denně objevují nové verze ransomware, nové viry, nové typy útoků, a přestože jsme o tom dnes a denně informováni, stále se setkávám s názorem, že nám (mi) se nemůže přece nic stát, my (já) jsme přece pro útočníka nezajímaví.

Nejsme náhodou nějak často odtrženi od reality tváří v tvář nebezpečí? V prosinci roku 1941 se japonská vojska vylodila v Malajsii a zahájila svůj postup směrem na Singapur, v té době držený Velkou Británii. V té době se britský generální štáb domníval, že japonská armáda je slabá, nedostatečně a nemoderně vyzbrojená a neschopná projít džunglemi malajského poloostrova. Jak byla britská vojska velice rychle zatlačována k Singapuru, začal se ve štábech tento názor měnit, bohužel britská veřejnost (a to i v Malajsii a Singapuru) si stále myslela, že to zase tak vážné není. Dalo by se říct, že často byla odtržena od reality. Když například chtěla jedna z britských jednotek využít výhodného postavení a opevnit se na golfovém hřišti, bylo její velení důrazně odmítnuto s tím, že o takové věci jako je opevnění klubovny a vykopání zákopů na fervejích, musí napřed rozhodnout Výbor golfového klubu a že by tedy bylo lépe, kdyby se opevnili někde jinde …

Opravdu nemusíme mít v počítačích tajné plány na cokoliv, hesla k pokladům nebo klíče k šifrám, abychom byli pro útočníky zajímaví. To co tam máme, jsme my, a to je pro útočníky více než zajímavá kořist. Tak jako peklo potřebuje naše duše, potřebují hackeři naše identity. Ty mohou využít pro své další útoky. Nebo chcete také tvrdit, že Vám vaše fotografie a videa jsou lhostejné? Nebo budete pro jejich záchranu ochotni udělat cokoliv?

Takže pokud si myslíte, že se Vás to netýká, potom si prosím uvědomte, že kyberzločin je spáchán každých 10s, což je dvakrát rychleji (častěji) než je zločin „normální“, a že každý den je detekováno 265.000 zombie počítačů.

Pokud nevíte, kde je největší nebezpečí, co byste měli udělat hned a co počká, jaký bezpečnostní systém je vhodný pro vás s ohledem na váš business a velikost, klidně se obraťte na AUTOCONT. Radí vám poradíme a jak se říká za zeptání, nic nedáte :-). AUTOCONT ví jak.

Chcete více informací?