Hlavní faktory při rozhodování o cloudovém řešení ve vaší firmě

Cloudové řešení přináší zásadní výhody oproti klasickému provozování firemních aplikací ve vlastním datovém centru nebo serverovně.

Stále intenzivnější využívání cloudových služeb je nezpochybnitelný celosvětový trend. Na principu cloudu fungují služby všech technologických gigantů dnešní doby, jako je Google, Microsoft, Apple nebo Amazon. To však rozhodně neznamená, že firma musí mít obraty v řádu miliard dolarů, aby se jí využívání cloudu vyplatilo. Naopak. Při využívání cloudu pro firemní účely více než v jakémkoli oboru platí, že na velikosti nezáleží.

Cloud de facto využíváme všichni už léta. A to dost možná často i bez toho, abychom o tom vůbec věděli. Princip cloudu spočívá v tom, že data jsou uložena v externím datovém centru s nepřetržitým připojením k internetu a uživatel s nimi může dle libosti pracovat, kdykoli je on-line. Takto odjakživa fungovaly a dodnes fungují například emailové schránky nebo různé servery na úschovu dat.

Každý si asi pamatuje na datová omezení těchto služeb. Jak šly technologie rychle kupředu a dramaticky se zvyšovala rychlost připojení k internetu, bariéry se zmenšovaly a dnes je možnost využívaní cloudu doslova neomezená. Tak vznikla i myšlenka, proč nepřesunout do datových center kompletní firemní data i software.

Proč? Mnohem složitější je paradoxně odpovědět na otázku, proč to neudělat. Pokud nejste společnost, která zúčtovává burzovní transakce a neměříte rychlost odezvy v nanosekudách, relevantní důvod dnes asi nenajdete.

Podle výzkumů Eurostatu z konce roku 2020, v Česku využívá cloud k ukládání dat 29 % firem. To je stále méně než v případě západoevropských zemí a výrazně méně než v zemích ze severu Evropy, kde adopce cloudu je až na úrovni 70%. Práce s daty je dnes při tom zejména kvůli segmentaci a marketingovým účelům to, co odděluje úspěšné projekty od těch méně úspěšných.

I to je důvod, proč by firmy neměly propást trend přechodu na cloudové řešení a využít tento fenomén jako konkurenční výhodu. Nejmodernější řešení jsou při tom v Česku k dispozici. Technologie ACcloudu jsou na špičkové úrovni a převyšují i běžný západoevropský standard.

Jak s daty pracovat?

I ty nejmenší výrobní firmy dnes denně pracují s daty. Posílají emaily, vedou záznamy o zákaznících, vystavují fakturace, spravují účetnictví a řeší mzdy. Čím větší firma je, potřeba strukturované práce s daty exponenciálně roste.

Firmy mají v zásadě tři možnosti, jak s daty pracovat:

 1. Nechat data roztříštěná v paměti jednotlivých firemních zařízení. Při takovém uspořádání neumožňuje kompletaci dat ani vedení jakýchkoli statistik. Časové náklady na dohledání jakékoli informace jsou značné. Riziko odcizení či úplné ztráty dat je enormní a závisí na každém zaměstnanci potažmo jeho přístroji. Jde doslova o noční můru každého IT manažera.
 2. Centralizovat data ve firemním datovém centru nebo serverovně. Velmi časté řešení, které umožňuje sdílet data i software s individuálním nastavením práv uživatelů. Přesto má mnoho technologických a zejména bezpečnostních nevýhod.
 3. Centralizovat data v externím virtuálním privátním datovém centru (cloud). Určitě ideální řešení a my vám řekneme proč.

10 důvodů, proč je služba Virtuální privátní datové centrum ideální pro vaši firmu

 1. Jednoduchá aplikace centrálních změn. Když se firma rozhodne cokoli změnit, může to udělat rychle, jednoduše a pro všechny uživatele najednou. To platí pro data i pro virtualizovaný software. To však neznamená, že všichni firemní uživatelé vidí všechna data a můžou do nich zasahovat. Tyto funkcionality závisí na individuálním nastavení přístupů a oprávnění. Procesně vzato je nejtěžší takovýto systém promyslet. Nastavit ho, aplikovat a průběžně upravovat je už hračka. Jednoduchá aplikace centrálních změn je nepostradatelná zejména pro firmy s mnoha pobočkami a provozovnami.
 2. Dohledatelnost. Při správném nastavení softwarových systémů lze jednoduše dohledat, jaký uživatel přidal, změnil nebo smazal konkrétní data. Stejně tak je zřejmé, kdo a jak využívá určitá data nebo software. Tento fakt je jedním z významných prvků interní datové bezpečnosti. Pro větší firmy jsou tyto statistiky neocenitelné při procesním rozhodování a projektovém plánování.
 3. Zálohování. Každý ví, jak nepříjemné to je, když ztratí nezálohovaná data. Cloud však tvoří navzájem propojený systém serverů a datových úložišť. Zálohování je tedy zásadním principem fungování cloudu. Data tím pádem nezávisí na fungování jednoho konkrétního zařízení.
 4. Personální důvody. Pokud firma uchovává data na interních datových úložištích, nutně potřebuje i odborníky, kteří se o tato úložiště starají. Najít takové zaměstnance však bývá pro HR oddělení velmi obtížné a platové nároky specializovaných pracovníků jsou značné. Nic také nezaručuje, že hladce zapadnou do firemní kultury. Většina společností navíc nemá ani tolik serverů, aby byl plně vytížen jeden specializovaný správce, takže dochází k ekonomickým ztrátám. Firma musí zajistit i adekvátní vykrytí pro případ nemoci, či dovolené. To může být ale ještě těžší než najít stálého zaměstnance. Odborníci, kteří se starají o cloud, mají zpravidla vyšší kvalifikaci, jsou k dispozici doslova ve dne v noci a jsou zvyklí na komunikaci s firemními klienty.
 5. Finanční důvody. Nákup firemních serverů vždy znamená nezanedbatelnou finanční investici. Za investované peníze navíc ani velká firma nikdy nepořídí tak výkonnou technologii, jakou mají k dispozici společnosti provozující virtuální datová úložiště jako hlavní činnost. Pokud firma využije cloud, může ušetřené peníze investovat efektivněji. A hlavně, vždy platí pouze za výpočetní kapacitu, kterou čerpá. Provozování datových center je přímo učebnicovým příkladem toho, jak fungují úspory z rozsahu. Virtualizovaný desktop také znamená menší nároky na výkon počítačů, takže stačí pořídit levnější přístroje.
 6. Facility management. Servery jsou dnes stále výkonnější a výkonnější. Přesto platí, že každá firma, která chce data skladovat in-house, musí mít i odpovídající prostory, kde jsou stále poměrně rozměrné servery uloženy. Datová úložiště mají navíc vysokou spotřebu energie, dělají hluk a vyžadují stálou teplotu. Tomu je potřeba přizpůsobit rozvody a izolaci místnosti. Přihlédneme-li k tomu, že je možné outsourcovat cloudové řešení, servery vlastně zabírají místo úplně zbytečně.
 7. Ekologie. Jednou z nejvýraznějších finančních položek, za provoz serveru je účet za elektřinu. Ve specializovaných datových centrech, které tvoří cloud, je vždy nejmodernější technika. Ta má mnohem lepší poměr výkon/spotřeba energie než jakékoli firemní datové centrum. Důvod pro využití cloudu tak není jen finanční, ale i ekologický. A maximálně ekologický přístup je i deklarovanou strategií většiny úspěšných firem v dnešním vyspělém světě.
 8. Dostupnost je jedním z klíčových parametrů cloudových řešení. Když už se firma rozhodne, že bude svá data držet na virtuálním privátním datovém centru, měla by mít jistotu, že se k nim dostane opravdu kdykoli. A především, že kvalita datového toku bude vždy taková, jakou ji garantuje dodavatel.
 9. Flexibilita. Jako každý outsourcing znamená využívání privátního virtuálního datového centra ohromnou flexibilitu. Firma vždy může zvolit nejlepšího dodavatele podle technických parametrů, ceny i úrovně služeb a servisu. Navíc nepotřebuje vlastní odborné zaměstnance ani zbytečná a drahá zařízení v aktivech. Všechny síly tak může vrhnout do hlavního předmětu svého podnikání.
 10. Bezpečnost. I když mnoho firem se obává přesunout svá data do cloudu, pravdou je, že ve virtuálních privátních datových centrech jsou často paradoxně ve větším bezpečí než ve firemních serverovnách. Ty většinou nemají ani zlomek bezpečnostních opatření ve srovnání se zabezpečenými profesionálními datovými centry. Nejde ale jen o fyzickou bezpečnost dat. Díky šifrování jsou data v dokonalém bezpečí nejen při přenosu do virtuálního datového centra, ale i v době, kdy jsou zde uložena.

Hlavní faktory při rozhodování o cloudovém řešení ve vaší firmě

Chápeme, že přechod do cloudu či změna poskytovatele současného cloudového řešení je pro firmy významným krokem, který dlouho zvažují. V rozhodování hraje roli cena, reputace poskytovatele, reference, ale i technické specifikace řešení. Nejdůležitějšími technickými faktory pro firmy jsou bezpečnost (jak fyzická tak přístup k datům), flexibilita a dostupnost.

 • Dostupnost dat i softwaru je klíčovou vlastností cloudových systémů. Firemní data uložená ve virtuálních datových centrech jsou dostupná kdykoli a odkudkoli.Odkudkoli znamená, že se dá pracovat s daty i softwarem všude, kde je kvalitní připojení k internetu. U některých aplikací stačí pouze prohlížeč. Pracovní úkoly tak jde vyřídit například z křesla vaší oblíbené kavárny, pokud nepotřebujete robustní připojení na extrémně náročné datové toky.

Kdykoli znamená, že se firma, která zvolí řešení ACcloudu, může spolehnout na to, že bude mít svá data k dispozici opravdu neustále. Pokud si vyberete produkt „Virtuální privátní datové centrum“, je základní garantovaná dostupnost systému 99,999 %. To znamená, že výpadek systému by nikdy neměl přesáhnout 30 vteřin v každém kalendářním měsíci.

Podstatná ovšem není jen kvantitativní dostupnost, ale i dostupnost kvalitativní. Jinými slovy, nejde jen o to, kdy máte přístup datům, ale také o to, jaká je odezva. U klasických clou-dových řešeních se stává, že aplikace musí v určitých případech na výpočetní zdroje čekat. Nápor požadavků od dalších klientů je totiž tak velký, že si vzájemně snižují výkon a kapacitu využívaných sdílených zdrojů. Řešení ACcloud je unikátní v tom, že garantuje každému klientovi zvlášť minimálně takový výkon výpočetních zdrojů, jaký si objednal. Nesplnění této garance pak znamená sankce pro poskytovatele.

Každý zákazník má navíc v uživatelské aplikaci Virtix k dispozici sestavu s měsíčním vyhodnocením dostupnosti jednotlivých virtuálních serverů. Aplikace poskytuje údaje z průběžného měření. Hodnoty jsou zobrazeny v měsíčních grafech a shrnuty v tabulce.

 • Flexibilita. Využívání řešení ACcloud poskytuje zákazníkům flexibilitu. Zaměstnanci můžou díky dostupnosti pracovat odkudkoli. To znamená flexibilitu geografickou. Dalším druhem flexibility je flexibilita finanční. Při využití cloudu firma platí jen za výpočetní výkon a datový prostor, který opravdu vyčerpá. Navíc zpětně za uplynulé období. Firma, která investuje do vlastního zařízení, si kupuje s přístroji de facto i fixní náklady v podobě odpisů a správy serverů. Když se firmě přestává dařit, náklady zůstávají, když rychle roste, musí opět pracně investovat do dalších zařízení. Firemní datové centrum má tudíž i významné oportunitní náklady.

Mnoho firem, jejichž byznys je založený na práci s informacemi, potřebuje především datovou flexibilitu. V některých obdobích může potřeba virtuální datové kapacity náhle vzrůst, jindy strmě klesne. V řešení ACcloudu není změna kapacity žádný problém. Pokud potřeba náhle vzroste, datová kapacita může být příslušně navýšena. Snížení kapacity je otázka minut.

Posledním druhem flexibility je flexibilita dodavatelská. Pokud by měl klient pocit, že nedostává za své peníze adekvátní služby nebo je jinde dodavatel kvalitnější, může poskytovatele cloudu vyměnit. I takový scénář je v případě ACcloudu možný a zákazník se tudíž necítí uzamčený v kleci. Nakládání s daty je složitá záležitost a domluvit se na detailech s globálními korporacemi, které cloudová řešení také nabízí, je většinou problematické. Místo komunikace s centrálou kdesi v Londýně, stačí v případě ACcloudu zvednout telefon nebo se dohodnout na osobní schůzce. I to je jedním z velkých benefitů dodavatelské flexibility.

 • Bezpečnost. Jako jeden z nejčastějších důvodů, proč firmy doposud nevyužívají cloud ve větší míře, je bezpečnost. Většinou mají největší obavy firmy, které pracují s citlivými daty, jako právnické, zdravotní nebo finanční společnosti. Pokud však taková společnost neprovozuje vlastní datové centrum s nejvyšším standardem zabezpečení, je pocit bezpečí z fyzické kontroly nad daty jen iluzorní chimérou. Z přímého srovnání totiž cloudové řešení vychází jako mnohem bezpečnější.

Data klientů ACcloudu jsou uložena v nejmodernějších profesionálních datových centrech v České republice. Tato datové centra jsou kategorie Tier 3, což je nejvyšší dosažitelná úroveň certifikace datových center v ČR. Budovy datových center jsou velmi přísně střeženy a chráněny komplexním kamerovým systémem. Datová centra disponují modeními chladícími systémy, nejmodernějšími požárními a zhášecími systémy. Do areálu se dostanou pouze odpovědné osoby. Všechny komponenty včetně chlazení mají vícenásobné napájení a celá datová centra disponují záložními dieslovými generátory pro případ výpadku elektrického proudu. Fyzické odcizení dat je prakticky nemožné. Jakákoli nehoda je rozhodně méně pravděpodobná než v případech, kdy firmy data drží ve vlastních serverovnách.

Každá firma, která bere v úvahu bezpečnost, by si tak měla odpovědět na otázku, co by se stalo, pokud by se někdo vloupal do její serverovny a úložiště jednoduše odnesl nebo zničil. Podle výzkumů je drtivá většina případů krádeže firemních dat spáchána samotnými zaměstnanci firmy, kteří mají do systémů oprávněný přístup. A co by se stalo, pokud by budovu s daty někdo vyhodil do povětří při teroristickém útoku. Nebo, co kdyby ji zachvátil požár. Všechny tyto scénáře jsou jen málo reálné, ale jsou stále pravděpodobnější, než se něco stane s daty uloženými a zálohovanými v bezpečí profesionálního datového centra.

Kdyby se však s daty přeci jen cokoli stalo, poskytovatel ACcloudu je pojištěný proti poškození a ztrátě dat až do výše 100 milionů korun. Opět si odpovězte na otázku, na jakou částku je proti ztrátě dat pojištěna vaše firma? Garanci v podobě pojistky totiž zákazník získá jako automatickou součást smluvního vztahu. I to je výhoda cloudových řešení.

 • Šifrování. Představte si následující scénář. Lupič s vizáží Jamese Bonda v černé kombinéze překoná veškeré bezpečnostní opatření datového centra a vítězoslavně si kopíruje data z konkrétního serveru na elegantní USB. Anebo jiný scénář. Geek se silnými dioptrickými brýlemi něco zběsile ťuká do klávesnice, postupně překonává všechny firewally, až se s typickým samolibým úsměvem konečně dostává k drahocenným datům. Pokud využíváte řešení ACcloud, ani jeden z těchto „hrdinů“ proti vám nemá šanci. Veškerá data v cloudu totiž mohou být jednoduše, ale velmi sofistikovaně šifrována.

Hacker ani lupič odcizená data zkrátka nedokáže přečíst. Zákazník, využívající služby ACcloudu, může využít unikátní řešení společnosti Thales. Data umístěná v ACcloudu mohou být automaticky zašifrována. Ke čtení dat pak zákazník musí použít šifrovací klíč, který zajistí přečtení dat. Samotný manažer klíčů může být nainstalován na externím serveru v lokalitě klienta pod jeho plnou kontrolou. Díky tomuto uspořádání je odcizení a přečtení dat někým z vnějšku firmy prakticky nemožné. ACcloud také jako jediný poskytovatel cloudových řešení v Česku využívá bezpečnostní  technologie od společnosti Intel tzv. Intel Trusted Execution Technology.

Data ve virtuálním privátním datovém centru jsou díky fyzickému zabezpečení a případně šifrování ve větším bezpečí než na interních serverech. Platíte pouze za kapacitu, kterou opravdu využíváte. K datům se dostanete odkudkoli a kdykoli. V případě řešení v ACcloudu je garantovaná dostupnost systému 99,999 %. Pro přechod na cloudové řešení firma nepotřebuje žádnou dodatečnou infrastrukturu. Poskytujeme také poradenství, díky kterému navrhneme optimální řešení a snaží se maximálně přizpůsobit individuálním požadavkům klienta. Samozřejmostí je nepřetržitě dostupná lokální podpora i komunikace v češtině.

Zájem ?