Kubernetes jako služba ACcloudu?

Kubernetes je systém pro orchestraci kontejnerů, tedy aplikací a služeb provozovaných ve virtuálních kontejnerech. ACcloud nově nabízí tuto platformu formou služby svým zákazníkům.

Vy se můžete soustředit na vývoj a provoz kontejnerizovaných aplikací, my se staráme o provoz platformy jako takové.

A proč kontejnery?

Postupně se mění způsob vývoje a provozu aplikací. Většina firem přechází na moderní, agilní metody vývoje a pro vývojáře je obrovským přínosem minimalizovat dobu mezi tím, kdy upraví kód a kdy je schopen tuto změnu otestovat. To vede k odklonu od velkých, monolitických aplikací směrem k mikroslužbám, z kterých se pak výsledný produkt skládá.

Provozovat mikroslužby na úrovni virtuálních serverů by nebylo efektivní, proto se začínají ve větší míře prosazovat kontejnery. K aplikaci je přibalena pouze sada potřebných knihoven, bez dalšího nepotřebného balastu. Kubernetes umožňuje automatizaci nasazení a správy kontejnerů a významně tak zjednodušuje práci systémovým specialistům. Velkou výhodou je i to, že vývojář může mít na svém desktopu prostředí téměř identické s produkcí. Snižuje se tím riziko, že některé chyby nejsou odhaleny během vývoje a testováni.

A proč Kubernetes jako službu?

Pro vývojáře i systémové specialisty je důležitá celá řada dalších nástrojů, které potřebují pro vývoj a provoz aplikací. Jde o systémy využívané pro monitoring, alerting, logování událostí, nasazování aplikací a další. Ty nejsou součástí kubernetes, ale je potřeba je v rámci platformy integrovat. A právě to naše kompletní řešení nabízí. Vedle toho je potřeba zajistit load balancing aplikací a persistentní ukládání dat – opět funkce, které jsou součástí námi nabízené platformy.

Pro koho je určena?

Určitě cílíme zejména na ty, kteří mají svůj vlastní softwarový vývoj a kteří dokáží využít benefitů, které jim virtuální kontejnery nabízí. Ale zároveň je tato služba určena i pro stávající zákazníky, kteří budou například zavádět nové aplikace postavené na mikroslužbách. Velkou výhodou je, že jim nabízíme možnost ,v jednom cloudovém prostředí provozovat vedle sebe virtuální servery i virtuální kontejnery, vše síťově propojené a jednotně zabezpečené.

Jak se škáluje výpočetní výkon v prostředí virtuálních kontejnerů?

Škálování v případě mikroslužeb znamená přidávání dalších virtuálních kontejnerů s tím, že aplikace tomu samozřejmě musí být uzpůsobena. Celkové zdroje dostupné pro virtuální kontejnery jsou pak dány velikostí clusteru, na kterém jsou provozovány. Naši zákazníci si mohou zvolit, zda servery, které cluster tvoří (obvykle označované jako nody), budou virtuální nebo fyzické servery – naše platforma je univerzální a jsme schopni ji zákazníkům nabídnout v obou variantách.

Chcete více informací?