Kam s firemními daty a softwarem? A proč?

Cloudové řešení přináší výhody oproti klasickému provozování firemních aplikací ve vlastním datovém centru nebo serverovně.

Stále intenzivnější využívání cloudových služeb je nezpochybnitelný celosvětový trend. Na principu cloudu fungují služby všech technologických gigantů dnešní doby, jako je Google, Microsoft, Apple nebo Amazon. To však rozhodně neznamená, že firma musí mít obraty v řádu miliard dolarů, aby se jí využívání cloudu vyplatilo. Naopak. Při využívání cloudu pro firemní účely více než v jakémkoli oboru platí, že na velikosti nezáleží. 

Cloud de facto využíváme všichni už léta. A to dost možná často i bez toho, abychom o tom vůbec věděli. Princip cloudu spočívá v tom, že data jsou uložena v externím datovém centru s nepřetržitým připojením k internetu a uživatel s nimi může dle libosti pracovat, kdykoli je on-line. Takto odjakživa fungovaly a dodnes fungují například emailové schránky nebo různé servery na úschovu dat. Každý si asi pamatuje na datová omezení těchto služeb.

Jak šly technologie rychle kupředu a dramaticky se zvyšovala rychlost připojení k internetu, bariéry se zmenšovaly a dnes je možnost využívaní cloudu doslova neomezená. Tak vznikla i myšlenka, proč nepřesunout do datových center kompletní firemní data i software.

Proč? Mnohem složitější je paradoxně odpovědět na otázku, proč to neudělat. Pokud nejste společnost, která zúčtovává burzovní transakce a neměříte rychlost odezvy v nanosekudách, relevantní důvod dnes asi nenajdete. 

Takže, proč? Cloudové řešení přináší zásadní výhody oproti klasickému provozování firemních aplikací ve vlastním datovém centru nebo serverovně. Data ve virtuálním privátním datovém centru jsou díky fyzickému zabezpečení a případně šifrování ve větším bezpečí, než na interních serverech. Platíte pouze za kapacitu, kterou opravdu využíváte. 

K datům se dostanete odkudkoli a kdykoli. V připadě řešení v AC cloudu je garantovaná dostupnost systému 99,999%. Pro přechod na cloudové řešení firma nepotřebuje žádnou dodatečnou infrastrukturu a také poskytujeme poradenství, díky kterému navrhneme optimální řešení a snažíme se maximálně přizpůsobit individuálním požadavkům klienta. Samozřejmostí je nepřetržitě dostupná lokální podpora i komunikace v češtině. 

Podle výzkumů Eurostatu z konce roku 2020 v Česku využívá cloud k ukládání dat jen 29 % firem. To je stále méně než v případě západoevropských zemí a výrazně méně než v zemích ze severu Evropy, kde adopce cloudu je až na úrovni 70%. Práce s daty je dnes při tom zejména kvůli segmentaci a marketingovým účelům to, co odděluje úspěšné projekty od těch méně úspěšných. 

I to je důvod, proč by firmy neměly propást trend přechodu na cloudové řešení a využít tento fenomén jako konkurenční výhodu. Nejmodernější řešení jsou při tom v Česku k dispozici. Technologie AC cloudu jsou na špičkové úrovni a převyšují i běžný západoevropský standard. 

I ty nejmenší výrobní firmy dnes denně pracují s daty. Posílají emaily, vedou záznamy o zákaznících, vystavují fakturace, spravují účetnictví a řeší mzdy. Čím větší firma je, potřeba strukturované práce s daty exponenciálně roste.

Firmy mají v zásadě tři možnosti, jak s daty pracovat: 

  1. Nechat data roztříštěná v paměti jednotlivých firemních zařízení. Takovéto uspořádání neumožňuje kompletaci dat ani vedení jakýchkoli statistik. Časové náklady na dohledání jakékoli informace jsou značné. Riziko odcizení či úplně ztráty dat je enormní a závisí na každém zaměstnanci, potažmo jeho přístroji. Jde doslova o noční můru každého IT manažera. 
  2. Centralizovat data ve firemním datovém centru nebo serverovně. Velmi časté řešení, které umožňuje sdílet data i software s individuálním nastavením práv uživatelů. Přesto má mnoho technologických a zejména bezpečnostních nevýhod.
  3. Centralizovat data v externím virtuálním privátním datovém centru (tedy cloudu).  

Jsme přesvědčeni, že právě ta třetí možnost s využitím služeb AC cloud může být pro mnoho českých organizací v dnešní době ideální řešení.

Chcete více informací?