Výuka na dálku ve školách. Jste opravdu připraveni?

Snad každá škola aktuálně hledá způsob, jak se připravit na alternativu výuky na dálku, kdy žáci nemohou navštěvovat školní lavice.

Být připraven na distanční vzdělávání, neznamená jen zajištění potřebného technického vybavení a volbu vhodné platformy, ale je také nezbytně nutné, poskytnout pedagogům vhodné podmínky pro seznámení se s potřebnými přístupy, nástroji a jejich praktickým využitím ve výuce.

Nejeden zkušený učitel má obavy z toho, že bude nucen přehodnotit své osvědčené tradiční postupy. Často není zvyklý, používat ve výuce techniku a nedovede si prakticky představit, jak by takovou výuku, kdy nemá žáky přímo před sebou v lavicích, vedl na dálku. Vyučující nikdy v minulosti nevedl distanční výuku, neví, jaké k tomu může použít nástroje a jak je vhodně kombinovat a přitom získat zpětnou vazbu od žáků během hodiny. V lepším případě má za sebou učitel alespoň první zkušenosti s distanční výukou z jara letošního roku, kdy byl takříkajíc „hozen do vody“. 

Samozřejmě učitelé umějí komunikovat telefonem, obvykle znají komunikaci e-mailem, nebo někdy použili Skype. Odtud plyne představa, že stačí umět, udělat schůzku s žáky například pomocí Skypu, poslat příklady e-mailem a je hotovo. Ale takové řešení je nedokonalé, postrádá eleganci, systematičnost a kontinuitu a neumožňuje v plné míře, využít moderních možností a nástrojů výuky na dálku. 

Také strategie „Najděte si nějaká naučná videa na youtube“, nevede k úspěšnému zavedení distanční výuky do školy, a to především proto, že postrádá prvky jakékoliv motivace učitelů. A o absenci nějaké koncepce školy pro vedení distanční výuky při takovém přístupu také není pochyb. 

Protože otázku informovanosti a vzdělání pedagogů považujeme za klíčovou pro úspěšné zavedení distančního vzdělávání, přicházíme hned se dvěmi vzdělávacími koncepty pro zvládnutí dovedností distanční výuky. Naše řešení se opírá o platformu Microsoft Teams, alternativně pak o platformu Google G Suite. 

První koncept je tradiční forma vzdělávání pedagogů v klasických prezenčních kurzech. Kurzy probíhají zpravidla přímo v počítačové učebně školy, případně jsme schopni připravit a přivést potřebnou techniku k vám. Nebo pro vás připravíme kurzy v našich učebnách v AUTOCONTu. Výhodou prezenční formy je možnos,t prakticky si vyzkoušet demonstrované nástroje a postupy, ověřit si nové možnosti v malých týmech přímo v učebně s rychlou zpětnou vazbou. Nevýhodou je zásah do rozvrhu školy, kdy se například 12 pedagogů vzdělává celý den a je nutné vyřešit zástupy v hodinách standardní výuky. 

Nejčastěji poptávané prezenční kurzy jsou: 

Druhým konceptem je pak cyklus vzdělávacích webinářů. Každý webinář má základní rozsah 90 minut a probíhá na platformě Microsoft Teams, ideálně přímo v prostředí vaší školy. V případě zájmu poskytujeme ještě po ukončení vzdělávací části 30minutový prostor pro případné dotazy a diskuzi. Během webináře lze kdykoliv v chatovacím okně vznášet dotazy, které lektor řeší buď v průběhu webináře nebo na jeho konci. Výhoda tohoto řešení je v tom, že celý webinář je nahráván a záznam zůstává k dispozici ve škole pro jeho opětovné přehrávání. Učitel jej může sledovat i mimo školu. Webinář lze na vyžádání doplnit další online konzultací. Další výhodou je jen malý zásah do rozvrhu školy. Pro platformu Microsoft Teams doporučujeme celý cyklus vzdělávacích seminářů absolvovat v doporučeném pořadí: 

Pro oblast distančního vzdělávání doporučujeme následující prezenční kurzy:

Alternativně můžeme doporučit vzdělávací webináře:

Poradíme vám s vhodným technickým řešením a vybavit vaši školu potřebnými, digitálními, učebními pomůčkami. Portfolio vzdělávacích akcí pro učitele neustále zdokonalujeme a rozšiřujeme, aktuální nabídku všech vzdělávacích akcí pro učitele najdete zde

Těším se, že náš tým lektorů pomůže vašim učitelům v přípravě na poutavou distanční výuku. 

Zájem ?