Digitalizace a portálové řešení

V dnešní době jsou na řízení oběhu dokumentů v organizaci kladeny nároky typu: elektronizace dokumentů, snadná dohledatelnost, sdílení dokumentů na jednotném úložišti, umožnění spolupráce více osob na jednom dokumentu nebo spuštění schvalovacích procesů. Vhodně zvolená kombinace digitalizačního a portálového řešení splňuje zmiňované i mnohé další požadavky dle nejnovějších trendů.

Pomocí End-to-End digitalizace je umožněno, po prvotním sběru dokumentů z výchozí papírové či elektronické podoby, převedení do jednotné a snadno dohledatelné formy, ve které jsou uloženy na společném úložišti. Současným trendem v oblasti ukládání dokumentů je možnost sdílení v portálovém prostředí Microsoft SharePoint, ke kterému mají přístup všichni pověření zaměstnanci s nadefinovanými právy. Společnost AutoCont nabízí aplikaci nazvanou aMOSS.mini s možností libovolného navolení modulů dle požadovaných funkcionalit a potřeb zákazníka.