Případová studie

Bezpečnostní dohled
v Palivovém kombinátu Ústí, s.p.

O projektu

Hodnocení zákazníkem

„AUTOCONT se pro nás stal spolehlivým partnerem. Nabídnuté řešení umožňuje v případě incidentu jeho rychlé odhalení a pohotovou reakci téměř v reálném čase.”
Jiří Borusík, IT správce

Hlavní přínosy

Zázemí kvalitního bezpečnostního týmu, přenesení rizik na poskytovatele IT služeb, garantovaná úroveň služeb, rychlé řešení IT požadavků, úspora nákladů a jejich rozložení do měsíčního poplatku za službu, úspora lidských zdrojů nutných pro obsluhu řešení, detekci a analýzu incidentů, znalých související problematiky a legislativy.

Jsme Vaše IT

Pro provoz, řízení, rozvoj, bezpečnost. Víme, jak za přijatelných podmínek zařídit to, co dnes očekává vedení firem našich zákazníků od IT. Podporu podnikání, spolehlivé fungování a přiměřené náklady.

Výchozí situace a cíle projektu

Společnost hledala řešení, které by jí umožnilo sledování síťového provozu s cílem zvýšit bezpečnost prostředí a zajistit archivaci za účelem zpětného dohledávání v případě incidentu.

Na začátku spolupráce jsme zjišťovali očekávání zákazníka, upřesňovali jeho požadavky na poskytované IT služby a mapovali aktuální stav IT infrastruktury.

Popis řešení

Na základě zjištěných výsledků jsme předložili 3 varianty řešení:

  • LOG manager - řešení primárně určené pro shromažďování logů, obsahuje tedy pouze základní analytické a korelační nástroje a vyžaduje kvalifikovanou obsluhu
  • SIEM - komplexní On-Premise řešení postavené na produktu AlienVault, rovněž vyžadující kvalifikovanou, časově náročnou obsluhu a související nároky na lidské zdroje zákazníka.
  • Bezpečnostní dohled - řešení, které je jako celek poskytováno formou služby, obsahující pronájem a údržbu souvisejícího HW/SW, zajištění kvalifikovaných zdrojů pro obsluhu, zaznamenávání, analýzu a asistenci při řešení vzniklých incidentů.

Po zvážení všech okolností se zákazník rozhodl pro variantu Bezpečnostního dohledu formou služby zejména z těchto důvodů:

  • Výrazná úspora celkových nákladů v porovnání s On-Premise řešením
  • Rozložení nákladů (poplatek za službu fakturován měsíčně)
  • Absence vlastních kvalifikovaných zdrojů pro obsluhu řešení, detekci a analýzu incidentů, znalých související problematiky a legislativy
  • Náklady na údržbu potřebného HW/SW, maintenance poplatky, záruky apod. jsou přeneseny na stranu poskytovatele
  • Možnost ukončení služby (smlouvy) jednostrannou výpovědí bez udání důvodu

Od ledna 2019 má zákazník zajištěn stálý bezpečnostní dohled prostřednictvím týmu vysoce kvalifikovaných specialistů IT bezpečnosti, který využívá procesně i technologicky vyspělých vlastností tzv. AUTOCONT Security Operations Center (AC SOC). Smlouva je uzavřena na 3 roky.

Vyžádejte si nezávaznou konzultaci

k možnosti využití služeb konceptu „Jsme Vaše IT“
pro vaši konkrétní situaci a potřeby ve firmě