Cíle informačního systému průmyslového podniku

Základním cílem informačního systému je udržet konzistentní, smysluplná data a informace v souvislostech tak, aby jejich využití vedlo nejen k efektivnímu manažerskému rozhodování, ale také k pružné zpětné vazbě ať technologické či informační směrem do samotné výroby. Dalším cílem by měla být schopnost systému pokrytí jak požadavků na zpracování nebo řízení výrobních procesů, obchodních procesů, tak i operativy. Zároveň by měly být IS dostatečně modulární a flexibilní k adopci budoucích změn týkajících se podnikových procesů.

V dnešní době máme obrovskou příležitost získat z průmyslových podniků velké množství dat, které ovšem často nejsou dostatečně využívány a jejich přínos je mizivý. Dolování dat může přinést významné množství benefitů a pomůže odhalit mnoho chyb a špatně nastavených procesů. Je ovšem nutné navrhnout vhodný informační systém, který s těmito daty dokáže pracovat, a tyto údaje vhodně využít a reportovat.

Do budoucna rozhodně bude nabývat na důležitosti internet věcí, který s sebou přinese další datové vstupy a širší míru automatizace. Dále bude stále častěji využívána cloudová platforma, která je nyní na rapidním vzestupu.

Je nutné klást důraz na integraci daného systému do okolních systémů nebo do cloudových systémů obecně. Veškerá data získaná z jednotlivých systémů je nutné správně vyhodnotit a zpracovat, abychom z nich měli užitek, a ne plná uložiště informací, které jsou nám v daném okamžiku k ničemu.

Dnes jsou například informace ze CRM a informace od teplotního čidla stroje na hony od sebe významově vzdálené. Budoucnost IS/IT v průmyslu bude znamenat přibližování dnes zdánlivě nesourodých informací k sobě ve smyslu vzájemného ovlivňování.