Řízení kvality

ISO 9001 Systém řízení jakosti:

 • Poskytování servisních služeb IT
 • Nákup a prodej zboží a služeb informačních technologií
 • Řízení projektů
 • HelpDesk
 • Vzdálená správa a dohled
 • Návrh, vývoj, zhotovení, servis SW a zpracování dat informačních systémů a SW aplikací

ISO 20000 Systém řízení při poskytování IT služeb:

 • Komplexní outsourcing informační infrastruktury
 • Outsourcing koncových zařízení
 • Outsourcing serverů
 • Outsourcing síťové infrastruktury
 • Outsourcing helpdesku
 • Outsourcing provozu aplikací
 • Poskytování IT Cloud služeb

ISO 27001 Systém managementu bezpečnosti informací:

 • Dodávka a provozování IT infrastruktury pro zákazníky
 • Vývoj programového vybavení pro zákazníky
 • Podpora řízení IT
 • Poskytování cloudových služeb - AC Cloud

ISO 14001 Systém environmentálního managementu

Politika systémů řízení