Objevte možnosti HPE Aruba ClearPass

Efektivní systém určený pro řízení přístupu k síti, jejím zdrojům i na vlastní ochranu sítě.

Více informací

Jak si mobilita změnila náš přístup, nejen k síti.

V posledních letech jsme byli svědky toho, jak jedno jediné slovo - „mobilita“ výrazně proměnilo celý svět IT a šlo rozhodně o jednu z nejzajímavějších změn. Však to není ještě tak dávno, co nebylo možné, své pracovní zařízení jen tak snadno přenést jinam a právě tento fakt dával administrátorům sítě jistý pocit bezpečí. Síť té doby byla statická, neměnila se. Nemusela, jelikož ani zařízení nijak a nikam nemigrovala, natož mimo ni. Ta doba je ale nenávratně pryč … a je to dobře!

Mobilita, se kterou dnes všichni souzníme, chceme ji, pomáhá nám, s sebou logicky přináší značná rizika a složitosti, se kterými je nutné se na straně sítě umět vypořádat. Síť už víc nelze spravovat jako neměnný celek. Dnešní sítě mají mnoho segmentů specificky určených pro zařízení, uživatele, aplikační zázemí atd. Když do toho přidáme fakt, že je již zcela běžnou praxí, si své pracovní zařízení odnášet či obráceně do firemní sítě připojovat svá osobní zařízení (tzv. BYOD), je lidskou silou nemožné takovou dynamiku dál obsluhovat a jakmile k této dynamice přidáme požadavky bezpečnosti a zachování integrity sítě, je náhle jasné, že to chce systém.

Chce to systém.

Systém, který převezme odpovědnost za bezpečné řízení přístupu zařízení k síti i její vlastní ochranu před nebezpečím přicházejícím právě z připojovaných nebo dokonce již připojených zařízení. Systém, který bude sám dynamicky určovat, kdy a kam to které zařízení zařadí, a to vždy s ohledem na jeho momentální „zdravotní stav“.

Systém, který bude schopen stejně dobře zajistit bezpečný a oddělený přístup zaměstnance i hosta. Musí být tedy schopen znázornit, včasně notifikovat, ale hlavně zcela autonomně zablokovat, jakékoli nežádoucí snahy o přístup k síťovým zdrojům pro přistupující i již připojená zařízení. Flexibilita i jednoduchost u takového nástroje musí vždy jít ruku v ruce s bezpečností.


Když systém, tak HPE Aruba ClearPass!

HPE Aruba ClearPass Policy Manager je právě takovým nástrojem, který tzv. přináší politiku do přístupové vrstvy. Politikou rozumíme schopnost rozhodovat se a řídit, kdo/co, kdy, kam a za jakých okolností bude nebo obráceně nebude mít přístup. Práce s identitou je proto naprosto klíčová. Základem je proces tzv. autentizace – zosobnění přistupujícího uživatele anebo zařízení (případně obojího viz dále OnGuard).