K čemu potřebujeme IT strategii a jak ji vytvořit? Jak řídit změny vyplývající z velkých IT projektů a transformací?

5. listopadu 2020 / 9.00 - 13.00 / AUTOCONT a.s., Hornopolní 34, Ostrava

Prakticky orientovaný workshop předkládá řadu přístupů, doporučení a metodik používaných k vytváření a řízení podnikové IT strategie. Workshop seznamuje posluchače s životním cyklem IT strategie a s jejím významem pro organizaci.

Definice a naplnění IT strategií s sebou přináší celou řadu změn, které nemusí být vždy vnímaný uživateli a partnery jako užitečné a přínosné. Řízení dopadů velkých IT projektů a transformačních změn se věnuje nový architektonický rámec Marketing transformace IT, jehož demonstrace a příklady nasazení do praxe jsou nedílnou součástí workshopu.

Přijďte si poslechnout, jak budovat strategii a jak řídit změny ve spolupráci s AC.

Program

  • 8:30 Registrace a občerstvení
  • 9:00 Úvod do semináře
  • Současné trendy a směry v IT a jejich vliv na IT strategie organizací
  • Hodnocení stávajícího stavu Vašeho IT - metody, techniky a analýzy (IT Assessment)
  • Jak nastavit směr Vašeho IT? Srovnávání požadavků byznysu s požadavky na IT (IT Alignment)
  • Jak řídit velké změny v IT?
  • Reference zákazníků (Analýzy ICT, IT strategie pro Váš byznys, Marketing transformace IT)
  • 13:00 Prostor pro vaše dotazy, ukončení semináře

V průběhu celého semináře bude k dispozici občerstvení.

Pozvánka ve formátu pdf

Za společnost AUTOCONT a.s. vás srdečně zve

Vladimír Vybíral
ředitel krajského zastoupení

V případě zájmu o další informace k akci kontaktujte Lenku Halfarovou
telefon: +420 910 974 779, email: lenka.halfarova@autocont.cz

Registrační údaje

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů ve společnosti AUTOCONT a.s.