Dopravci používají řešení, které propojuje ekonomické a provozní agendy

Ostrava (červen 2016) – Specializovaný informační systém AC Transport od společnosti AutoCont propojuje ekonomické a provozní agendy dopravy, logistiky a spedice. Umožní uřídit operativu dopravní firmy, detailně vyhodnotit ekonomiku dopravy a optimalizovat fungování firmy.

Řešení AC Transport je určené firmám zabývajících se dopravou, logistikou a spedicí. S jeho pomocí již není nutné použití a propojování několika specializovaných systémů pro řízení specifických procesů dopravců. Plánování tras, přiřazování vozidel, operativní řízení dopravy, ale i objednávky, fakturace a účetnictví jsou spravovány jediným systémem, Microsoft Dynamics NAV. Díky provázanosti dat v jednom systému AC Transport jsou vedoucí pracovníci společnosti schopni dívat se na své procesy z nových úhlů a snáze tak identifikovat vhodné směry dalšího rozvoje.

„Řešení AC Transport jsme spolu se společností AutoCont implementovali s cílem pokrýt všechny námi poskytované služby zejména v oblasti kamionové dopravy. Cílem bylo propojit všechny systémy a evidence do jednoho ERP systému a pomocí BI dokázat provoz sledovat, vyhodnotit a rozvíjet požadovaným směrem. A to se nám i při neustálém vývoji daří...,” uvádí Pavel Štancl, CIO společnosti O.K. Trans Praha spol. s r.o., ve které byl v roce 2016 AC Transport implementován.

V rámci zavádění řešení AC Transport pro společnost O.K. Trans Praha AutoCont řešil i komplexní zajištění infrastruktury a provozu s využitím AC Privátího cloudu. Řešení využívá cca 140 pracovníků (z toho 80 konkurenčních uživatelů) ve třech pracovištích zákazníka v ČR a s organizačními složkami na Slovensku a ve Španělsku. V on-line režimu vstupují data o provozních parametrech a poloze více než 300 vlastních vozidel společnosti. Řešení pokrylo a provázalo procesy zákazníka od obchodu, přes provoz až po manažerské výstupy. Přispěl k tomu i sběr provozních dat v terénu, komunikace s vozidly a jejich posádkou přes mobilní aplikace a zařízení ve vozidlech i propojení s mapovým a navigačním systémem pro efektivní plánování a sledování tras.

„S řešením AC Transport jsou spokojeni nejen naši zákazníci, ale dostalo se nám také ocenění v rámci letos udílených prestižních cen Microsoft Awards, kde právě řešení implementované pro společnost O.K. Trans Praha získalo jednu z hlavních cen. Porota ocenila především provázání řešení AC Transport, založeném na technologiích Microsoft Dynamics NAV, na platformu Azure v prostředí AC CLOUD, Office 365, HR systémem Magma HCM a BI řešení JetReports Enterprise,“ dodává Martin Machold, vedoucí realizačního týmu pro řešení AC Transport ve společnosti AutoCont CZ a.s.