AUTOCONT se podílí na klíčovém projektu eGovernmentu - Portálu Občana

Ostrava (září 2018) - Na začátku července odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR spustil do provozu Portál občana, řešení na kterém se společně s AUTOCONTEM podíleli společnosti NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie s.p.) a Asseco Central Europe, a.s.

Dne 8. 7. 2018 AUTOCONT úspěšně ve spolupráci s dalšími partnery nasadil řešení Portálu občana. Jedná se o řešení, které poskytuje možnost centrálního přístupu k elektronickým službám státu a díky kterému v kombinaci s eObčankami, dochází pro občany ke skutečnému startu digitální transformace veřejné správy. Portál občana sjednocuje dosavadní projekty elektronizace státní správy do jednoho místa, které je dostupné kdykoliv a kdekoliv online.

Portál občana využívá autentizace pomocí elektronických občanských průkazů nebo datových schránek a poskytuje online klíčové služby, jako např. informace o pracovní neschopnosti, potvrzení o bezdlužnosti, výpis z rejstříku trestů nebo veškeré údaje týkající se služeb sociálního zabezpečení. Služby, které Portál občana zprostředkovává, se plánují postupně rozšiřovat dle toho, jak budou jednotlivé OVM (Orgány Veřejné Moci) publikovat data pomocí tzv. eGSB (integračního rozhraní eGon Service Bus).

Svým konceptem a rozsahem se jedná o unikátní projekt se značným pozitivním dopadem na zlepšení využívání digitálních služeb a zpřístupnění těchto služeb pro každého občana ČR, klíčový projekt celkové digitální transformace veřejné správy ČR a rovněž technologicky unikátní projekt za využití nejmodernějších technologií společnosti Microsoft v provazbě na open-source řešení.

„Díky přístupu zákazníka (Ministerstva vnitra ČR) se nám podařilo celou realizaci projektu postavit na principu tzv. agilního vývoje, což umožnilo celý projekt dodat v relativně krátkém čase a v požadované kvalitě. Tento přístup rovněž vytvořil vhodný prostor pro efektivní spolupráci tří dodavatelských společností, zodpovědných za jednotlivé části dodávky.

Věřím, že celý koncept se bude dále úspěšně rozvíjet a přes Portál občana půjde do budoucna plně komunikovat se státní správou.”
 Jiří Šilhan (vedoucí oddělení Vývoje SW, AUTOCONT a.s.)

Hlavním požadavkem Ministerstva vnitra ČR bylo získat výkonné, flexibilní, bezpečné, otevřené a uživatelsky přívětivé řešení, které by usnadnilo občanovi komunikaci se státem a vyřízení jednotlivých životních situací. Což se tímto projektem efektivně podařilo naplnit díky využití nejmodernějších technologií společnosti Microsoft a to zejména cloud platformě MS Azure. Projekt na konci měsíce září zvítězil v kategorii „Veřejná správa a rozvoj moderního města“ ve 20. ročníku Microsoft Awards 2018, soutěže o nejlepší IT projekty realizované partnery společnosti Microsoft pro zákazníky v České republice a na Slovensku.

Více informací o projektu Portál občana naleznete v případové studii.