Společenská odpovědnost

Filantropie

Společnost AUTOCONT tradičně každý rok věnuje část svých finančních prostředků na charitativní účely neziskovým organizacím. Podporujeme zejména projekty zaměřené na pomoc hendikepovaným spoluobčanům a dětem. AUTOCONT preferuje neokázalou, ale praktickou a užitečnou spolupráci, která má většinou dlouhodobý charakter. Díky přítomnosti našich zastoupení po celé České republice je i tato naše pomoc výrazně lokálně zaměřena.

Jako příklady dlouhodobé spolupráce můžeme uvést:

Člověk v tísni

Nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.
www.clovekvtisni.cz

Konto bariéry

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. Naším cílem bylo a je naučit veřejnost vnímat lidi s rozdílnými potřebami. Daří se nám to a jsme na to, že Konto Bariéry plní tento velký úkol, docela pyšní.
www.kontobariery.cz

Skok do života

Obecně prospěšná společnost SKOK do života poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem s mentálním postižením získat sebedůvěru, samostatnost a odpovědnost, aby vnímali svůj život jako smysluplný a srovnatelný s životy ostatních lidí.
www.stkprochlapy.cz

Dětský ranč Hlučín

Dětský ranč Hlučín je hipoterapeuticko-sportovní centrum, které poskytuje zajímavé volnočasové aktivity zdravým i nemocným dětem a mládeži. Jeho báječná myšlenka spočívá v integraci zdravotně postižených a zároveň v organizaci projektů a her s protidrogovou a protikriminální náplní.
www.detskyranc.cz

Charita Opava

Posláním Charity Opava je profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce. Charita Opava byla zřízena dne 5.6.1991.

AUTOCONT se ve spolupráci s Charitou Opava realizuje především dobrovolnickou činností, kdy skupina pomocníků vyráží pravidelně pomáhat do chráněného bydlení pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy.

Konference INSPO

Konference INSPO (Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami), která je jediná svého druhu v ČR a která se specializuje na využití internetu a informačních technologií ve prospěch lidí se zdravotním postižením. První ročník se uskutečnil v září 2001, další ročníky od roku 2002 do 2008 vždy v březnu v Kongresovém centru Praha jako jedna z hlavních akcí Března - měsíce Internetu. Organizátory INSPO jsou sdružení BMI a www.zelenyptak.cz, v březnu 2019 se koná již 19. ročník.

www.inspo.cz

STK pro chlapy

STK pro chlapy je projekt Nadačního fondu Petra Koukala, zaměřený na podporu preventivních prohlídek mužů, s cílem včas odhalit a diagnostikovat možná onkologická onemocnění. Protože prevence je to nejdůležitější, co můžete pro své zdraví udělat.
www.stkprochlapy.cz

Sponzoring

Kromě charitativních projektů AUTOCONT aktivně podporuje českou kulturu. Jedná se zejména o dlouhodobou spolupráci s Národním divadlem v Praze a dále o podporu konkrétních projektů, z nichž tím posledním byla účast na vzniku unikátního a velmi úspěšného filmu Lidice.

Národní divadlo

Již 25 sezón jsme hrdými partnery Národního divadla.

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu.

„Národní divadlo s více než stoletou tradicí je jednou z dominant národních kulturních hodnot.
Již od svého založení bylo nerozlučně spojeno s mecenáši a partnery, kteří ho pomáhali budovat a rozvíjet. Společnost AUTOCONT, jež v novodobé historii v oblasti sponzoringu a partnerství představuje jeden z pilířů, na tuto tradici bezesporu navazuje. Pro Národní divadlo je velkou ctí, že v září tohoto roku uplyne 10 let od podpisu první smlouvy o vzájemné spolupráci s touto významnou, výhradně českou společností. Za dobu této výjimečné spolupráce bylo díky velkorysé podpoře AUTOCONTu možno realizovat mnoho z uměleckých plánů souborů Národního divadla a významně zkvalitnit technickou vybavenost zázemí ND, na níž náročný provoz naší první scény závisí. Věřím, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat k oboustrannému uspokojení spolu s předáváním kulturních hodnot široké veřejnosti.“

PhDr. Ondřej Černý, ředitel Národního divadla
www.narodni-divadlo.cz

Radek Jaroš dobývá Korunu světa

AUTOCONT podporuje nový projekt Radka Jaroše Koruna světa, jehož cílem bude postupně stanout na nejvyšších vrcholech všech sedmi kontinentů světa. Projekt je logickým pokračováním Radkovy horolezecké kariéry během níž dokázal jako první Čech a teprve patnáctý na světě dosáhnout všech 14 nejvyšších vrcholů světa bez použití kyslíkového přístroje.

SEDM KONTINENTŮ - SEDM VRCHOLŮ
Mt. Everest 8 848 m (splněno), Aconcagua 6 961 m (splněno), Denali 6 194 m (splněno), Kilimanjaro 5 895 m, Mount Elbrus 5 642 m (splněno), Mount Vinson 4 892 m, Puncak Jaya 4 884 m.
www.radekjaros.cz

Film Lidice

V letech 2010 až 2011 podpořila naše společnost vznik velice úspěšného historického filmu Lidice.

Příběh Lidic, je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. Podle scénáře Zdeňka Mahlera, oceněného cenou Sazky v r. 2007, nabízí pohled na tragický osud Lidic za 2. světové války z neobvyklé perspektivy. Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a způsobit tragédii. Režie se ujal Petr Mikolaev a v hlavních rolích se objevili: Karel Roden, Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Veronika Kubařová, Sabina Remundová, Marek Adamczyk, Jan Budař, Ondřej Novák a další.

„Jako producent filmu Lidice musím velmi poděkovat společnosti Autocont. Příprava filmu nebyla vůbec jednoduchá. Mnohokrát to vypadalo, že film nevznikne. Před Vánoci roku 2009 stál film před jednoduchou otázkou točit, nebo netočit? V tomto okamžiku přišla společnost AUTOCONT a v podstatě rozhodla o osudu filmu. Vaše pomoc byl důkaz, že pro Vás nejsou podstatná pouze čísla a výsledovky, ale že uznáváte také další hodnoty. Byl jsem rád, že jste pomohli zachovat svým způsobem paměť naší země. Celkem již máme v kinech přes 520 000 diváků, nádherné ohlasy od všech generací včetně mladých lidí. To vše je také Váš úspěch a my všichni jsme Vám za to vděční. Jsme rádi že jsme byli u toho s Vámi.“
Adam Dvořák, producent filmu Lidice