Průmysl a výroba

Průmyslové podniky čelí silnému konkurenčnímu tlaku. Aby v něm obstály, musí neustále inovovat své produkty a technologie a hledat cesty, jak optimalizovat provoz a zvyšovat efektivitu. Jedním z nástrojů, jak toho docílit, jsou informační technologie.

Právě zavádění a provozování užitečných informačních technologií je posláním AUTOCONTU. Na www.acindustry.cz popisujeme i nabídku řešení a služeb připravených pro Průmysl 4.0. Pro naše zákazníky jsme více než IT firma se širokým záběrem, jsme dlouhodobým partnerem a snažíme se jejich podnikání zefektivnit.

Máme rozsáhlé zkušenosti i reference a tím i schopnost řešit specifické požadavky zákazníků z různých oblastí průmyslu, nabízíme je v podobě specializovaných služeb pro níže uvedené oblasti.

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl je jedním z klíčových odvětví v ČR, a vyžaduje nezanedbatelnou část služeb věnovaných IT oblasti. Ta nezahrnuje pouze jednoduché SW aplikace, ale spíše komplexní ucelená řešení.

Primárním řešením je tzv. tracebilita systému, která zajišťuje v rámci výrobních linek efektivní výrobní proces v jakémkoliv čase plně pod kontrolou a umožňuje historicky dohledat celý řetěz událostí. Tím je docíleno, že každý výrobek má svoji „stopu“ identifikovatelnou až na úroveň součástky. Zde se velmi intenzivně zvyšuje důraz na efektivní využití čárových a RFID kódů ať pasivních či aktivních.

Dalším okruhem je řízení efektivní výroby z pohledu časového a kapacitního monitoringu lidské obsluhy, navázané na kvalifikační znalosti (řízení vzdělávání) nebo výkon (odměňování).

Nedílnou součástí též bývá, nasazení aktivních dotykových panelů, které společně s čtečkou RFID čipů (zaměstnanecké karty) zajistí, že s daným strojem pracuje osoba znalá a oprávněná.

Zakázkový vývoj a výroba elektroniky

Pro společnosti zabývající se zakázkovým vývojem a výrobou elektroniky nabízíme vlastní specializovaný informační systém AC ProMIS, který integruje celý proces životního cyklu zakázky a zvyšuje úroveň kontroly nad desítkami souběžně realizovaných projektů. Unikátní spojení ekonomického ERP systému, EPM nástrojů a našich zkušeností vám pomůže zjednodušit procesy, omezit neefektivní činnosti, zvýšit produktivitu, řídit ekonomiku včetně cash-flow a zlepšit podporu rozhodování. Více na www.acpromis.cz.

Výroba stavebních materiálů

Všichni výrobci stavebních materiálů čelí ve svém oboru třem základním výzvám: vysoká kvalita výroby, velká šíře sortimentu a potřeba neustálé inovace výrobků. Splnění těchto a dalších požadavků (procesní výroba, receptury, šarže, mezinárodní logistický řetězec, nákladové kalkulace atd.) se promítají také do volby informačních systémů a technologií.

Námi dodávané řešení informačního systému pro výrobce stavebních materiálů pomáhá zákazníkům úspěšně řešit výrobu barev, fasádních materiálů, stavebních směsí, betonových prefabrikátů nebo dlažeb. Jsme připraveni pomoci s řízením výroby stavebních materiálů. Zjistěte jak, kontaktujte nás.

Plastikářství a tlakové lití

Víme, co v praxi obnáší výroba plastových i kovových dílů vstřikováním či tlakovým litím z pohledu informačního systému a řízení podnikových procesů. Pro toto odvětví dodáváme a provozujeme komplexní informační systém na platformě Microsoft Dynamics, která představuje moderní řešení pro lokální i mezinárodní společnosti. Naše praxí ověřená aplikace se zaměřuje především na řízení specifického procesu výroby (koprodukty, vratky, plánování kapacit lisů a směnnosti atd.), řízení kvality, projektového řízení (projektová výroba forem), údržby (správa a údržba forem), logistiky a manažerských výstupů.

Potravinářská výroba

Pro potravinářské společnosti jsou charakteristické zejména receptury, specifické výrobní procesy s důrazem na oblast jakosti (HACCP), plnění legislativních norem a potřeba silné podpory logistických operací (expirace, dohledatelnost, šarže atp.). Jsme implementátor s dlouhodobou zkušeností se zaváděním špičkových informačních systémů u výrobců a distributorů potravin.

Naše řešení na platformě Microsoft Dynamics AX naleznete u výrobců a distributorů chlazených, mražených, masných výrobků a polotovarů, při zpracování a konzervování ovoce a zeleniny či ve škrobárenské výrobě.

Farmaceutický průmysl, distribuce

Farmaceutická a kosmetická výroba klade vysoké nároky na řízení kvality. Výrobci musí pružně reagovat na požadavky trhu a efektivně plánovat výrobní kapacity a zdroje. Stejně tak ekonomický rozvoz objednaných léčiv, včetně termolabilních látek, ve stanoveném termínu, přímo do skladů, lékáren nebo ordinací, navíc s ohledem na optimalizaci zásob, je složitá logistická úloha. My víme, jak na to.

Naše dlouholeté zkušenosti s řešením pro oblast farmaceutického a kosmetického průmyslu a distribuce jsme zhmotnili v komplexním informačním systému AC ProPHARM.

Více v produktovém listu AC ProPHARM.

Polygrafický průmysl

Krátké dodací lhůty, přesné nákladové kalkulace, rozmanitost produktů, zajištění materiálu, návaznost technologií – to jsou klíčové požadavky, kterým firmy z oboru polygrafie čelí. Se zpracováním velkého množství individuálních i opakovaných zakázek dokáže pomoci kvalitní informační systém přizpůsobený specifickým procesním i technologickým požadavkům polygrafického průmyslu.

Zákazníkům AutoContu pomáhá řešení DynamicsPrint (dříve eGraph) postavené na robustní platformě Microsoft Dynamics AX, které podporuje celý proces zpracovávání zakázek z různých oblastí polygrafie včetně předtiskové přípravy, tisku, dokončovacích prací i vazby. Řešení DynamicsPrint usnadňuje proces zpracování nákladové kalkulace zakázek, automatizuje plánování a řízení výroby. Integrace JDF umožňuje sjednotit datové toky administrace zakázky a výroby.

Více informací naleznete v produktovém listu DynamicsPrint.